2018-2019

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Από Μηχανής… Τέχνη»

Θεματολογία: Πολιτιστικά προγράμματα και Τ.Π.Ε.

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Θεοχάρη Ζωή (ΠΕ 86)

Συμμετέχων Εκπαιδευτικός: Μαστόρος Πέτρος (ΠΕ 11)

Διευθυντής: Ιωάννης Π. Κρητικός (ΠΕ 06)

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Χοροδιδασκαλείο»

Θεματολογία: Χορός

Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Μαστόρος Πέτρος (ΠΕ 11)

Συμμετέχουσα Εκπαιδευτικός: Θεοχάρη Ζωή (ΠΕ 86)

Διευθυντής: Ιωάννης Π. Κρητικός (ΠΕ 06)

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Ασκληπιείου Δράσεις»

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 διοργανώσαμε δράσεις στο Ασκληπιείο της Κω κατάλληλες για μαθητές από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ειδικό Σχολείο, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Erasmus).

Θεματολογία: Τοπική Ιστορία, Ιστορία και Πολιτισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Παπαχρήστου Σοφία (ΠΕ02)

Συμμετέχων Εκπαιδευτικός: Μαστόρος Πέτρος (ΠΕ11)

Διευθυντής: Ιωάννης Π. Κρητικός (ΠΕ06)

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ, οι Φυσικές Επιστήμες Εμπνέουν…»

Εργασίες μαθητών

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Πίδουλα Αγγελική(ΠΕ 04)

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Θεοδώρα Παξινού(ΠΕ 90), Μαρίτα Αμοιρίδου(ΠΕ 02)

Διευθυντής: Ιωάννης Π. Κρητικός(ΠΕ 06)