2012-2013

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Χοροδιδασκαλείο»

Υπεύθυνος καθηγητής: Μαστόρος Πέτρος(ΠΕ 11)
Συμμετέχουσα καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20)

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Ήχος & Φως»

Υπεύθυνοι καθηγητές: Κλειδόπουλος Προκόπιος(ΠΕ 04), Πίδουλα Αγγελική(ΠΕ 04)

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Από μηχανής… Τέχνη»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Κρητικός Ιωάννης(ΠΕ 06), Χαλματζής Κων/νος(ΠΕ 03)
Παρουσίαση προγράμματος

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Θεατρικό εργαστήρι»

Υπεύθυνοι καθηγητές: Πίδουλα Αγγελική(ΠΕ 04), Μαστόρος Πέτρος(ΠΕ 11), Παπαχρήστου Σοφία(ΠΕ 02), Κλειδόπουλος Προκόπιος(ΠΕ 04)

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Ασκληπιείο Κω»

Υπεύθυνοι καθηγητές: Παπαχρήστου Σοφία(ΠΕ 02), Μαστόρος Πέτρος(ΠΕ 11)