«…Μετά…21…χρόνια»

Δραστηριότητες

Σε ένα σύντομο θεατρικό του Βασίλη Αναστασιάδη με θέμα το παιδομάζωμα και τίτλο «ΜΕΤΑ…21 ΧΡΟΝΙΑ…» οι μαθητές του Γυμνασίου Αντιμάχειας απέδωσαν το νόημα της σχολικής γιορτής για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.


Οι υπεύθυνες καθηγήτριες: Αμοιρίδου Μαρία, Πίδουλα Αγγελική
Ο Διευθυντής: Κρητικός Π. Ιωάννης