2015-2016

Πολιτιστικό πρόγραμμα

Ασκληπιείου Δράσεις

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαχρήστου Σοφία (ΠΕ 02)
Συμμετέχουσα καθηγήτρια: Καϊμακτσή Ελένη(ΠΕ 02)

Πολιτιστικό πρόγραμμα

Ιστορι…Κως Αυτοσχεδιάζουμε

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Πίδουλα Αγγελική (ΠΕ 04)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Μαστόρος Πέτρος (ΠΕ 11), Παπαχρήστου Σοφία (ΠΕ 02)

Πολιτιστικό πρόγραμμα

Χοροδιδασκαλείο 2015-2016

Υπεύθυνος καθηγητής: Μαστόρος Πέτρος (ΠΕ 11)
Συμμετέχουσες καθηγήτριες: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20), Διακοδημητρίου Κοκώνα(ΠΕ 06)