2013-2014

Πολιτιστικό πρόγραμμα: Από μηχανής… Τέχνη
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20)
Συμμετέχουσες καθηγήτριες: Καλογνώμου Μαρία(ΠΕ 08), Κεσσοπούλου Μαρία(ΠΕ 01)

Επισκεφτείτε την online Gallery: «Ζωγράφισμα της φαντασίας μας»
onlinegallery2013-2014

΄Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Αποχαιρετισμός ΄Γ Γυμνασίου