2011-2012

Πρόγραμμα Αγωγής – Υγείας: «Οι έφηβοι ρωτούν, οι ειδικοί απαντούν»

Υπεύθυνοι καθηγητές: Κωσταμένα Ελένη ΠΕ18, Κατωπόδη Ελένη
Πρόγραμμα Υγείας 2011 – 2012

.