2013-2014

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Χοροδιδασκαλείο»

Υπεύθυνος καθηγητής: Μαστόρος Πέτρος(ΠΕ 11)
Συμμετέχουσες καθηγήτριες: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20), Διακοδημητρίου Κοκώνα(ΠΕ 06)

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Από μηχανής… Τέχνη»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20)
Συμμετέχουσες καθηγήτριες: Καλογνώμου Μαρία(ΠΕ 08), Κεσσοπούλου Μαρία(ΠΕ 01)

Επισκεφτείτε την online Gallery: «Ζωγράφισμα της φαντασίας μας»onlinegallery2013-2014

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Θεατρι..Κως δημιουργούμε»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Πίδουλα Αγγελική(ΠΕ 04)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Παπαχρήστου Σοφία(ΠΕ 02), Μαστόρος Πέτρος(ΠΕ 11), Κλειδόπουλος Προκόπιος(ΠΕ 04), Καλογνώμου Μαρία(ΠΕ 08)

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Ασκληπιείου Δράσεις»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαχρήστου Σοφία(ΠΕ 02)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Μαστόρος Πέτρος(ΠΕ 11), Κλειδόπουλος Προκόπιος(ΠΕ 04), Γεωργόπουλος Γεώργιος(ΠΕ 03)

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Ξεφυλλίζοντας σελίδες κυπριακής ιστορίας και πολιτισμού»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ευστρατιάδου Μαρία(ΠΕ 02)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Γεωργόπουλος Γεώργιος(ΠΕ 03), Διακοδημητρίου Κοκώνα(ΠΕ 06)

Ξεφυλλίζοντας σελίδες κυπριακής ιστορίας και πολιτισμού