Μαθητές

Μαθητικές ΚοινότητεςΛήψη αρχείου

Σχολικό Έτος 2018-2019

15μελές Μαθητικό Συμβούλιο Γυμνασίου ΑντιμάχειαςΛήψη αρχείου

5μελή Μαθητικά Συμβούλια Γυμνασίου Αντιμάχειας

https://blogs.sch.gr/gymantim/files/2018/09/5ΜΕΛΗ-2018-2019.pdf