2016-2017

Ανακύκλωση… τα χρήσιμα άχρηστα υλικά 2016-2017
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ιωάννης Π. Κρητικός – ΠΕ 06, Κωνσταντίνος Θ. Σαντής – ΠΕ 02, Ιωσήφ Αβραμίδης – ΠΕ 01
Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός, ΠΕ 06
Σχολικό Έτος: 2016-2017

Ανακύκλωση… τα χρήσιμα άχρηστα υλικά 2016_2017 (Download)