2016-2017

Χοροδιδασκαλείο
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα με θεματολογία «Χορευτικό εργαστήρι»
Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαστόρος Πέτρος – ΠΕ 11
Συμμετέχουσα Καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή – ΠΕ 20, Ρεπανά Δήμητρα – ΠΕ 05
Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός, ΠΕ 06
Σχολικό Έτος: 2016-2017