2012-2013

Συνάντηση με τον κ. Γεώργιο Λαζάρου

Τα παιδιά που συμμετέχουν στα πολιτιστικά προγράμματα του Γυμνασίου Αντιμάχειας, “Χοροδιδασκαλείο”(Υπεύθυνος προγράμματος: Πέτρος Μαστόρος), “Από μηχανής … Τέχνη”(Υπεύθυνη προγράμματος: Θεοχάρη Ζωή) και “Ήχος και Φως”(Υπεύθυνος προγράμματος: Άκις Κλειδόπουλος) είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον κ. Γεώργιο Λαζάρου, προσκεκλημένο του Συλλόγου ΧΟΡΟΚΩΣ για ένα διήμερο σεμινάριο στην Κέφαλο. Το Σάββατο πρωί στην αίθουσα χορού του ΧΟΡΟΚΩΣ στην Αντιμάχεια, οι μαθητές πήραν συνέντευξη από τον κ. Λαζάρου. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη θέση του δασκάλου και στη διδασκαλία του χορού. Επίσης, ζήτησαν τη γνώμη του για το αν είναι σκόπιμο να ξεκινά η εκμάθηση πρώτα από τους τοπικούς χορούς και μετά να επεκτείνεται σε χορούς άλλων περιοχών. Τέλος, ζήτησαν τις συμβουλές του για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται μια λαογραφική έρευνα. Η συνάντηση έκλεισε με τοπικούς χορούς στο προαύλιο του Παραδοσιακού Σπιτιού της Αντιμάχειας.

Μαθητές και καθηγήτες ευχαριστούν θερμά τον κ. Λαζάρου για τις πολύτιμες συμβουλές και τις ενδιαφέρουσες απόψεις που μοιράστηκε μαζί τους.

Περισσότερα…