2017-2018

Έπαινος για «Το Πείραμα του Ερατοσθένη» στο Γυμνάσιο Αντιμάχειας

Έπαινος για την συμμετοχή των μαθητών και εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Αντιμάχειας στην δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, και διοργανώθηκε από τα Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, Λακωνίας, Πιερίας, Κω και Θεσπρωτίας με την υποστήριξη του ΥΠ.Π.Ε.Π.Θ, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε..

Περισσότερα…