2012-2013

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

«Ανακύκλωση 2012-2013»

Υπεύθυνοι καθηγητές: Σαντής Κων/νος(ΠΕ 02), Γαλανοπούλου Πολυξένη(ΠΕ 02), Ρεπανά Δήμητρα(ΠΕ 05), Γεωργόπουλος Γεώργιος(ΠΕ 03)


Ανακύκλωση