2013-2014

Πολιτιστικό πρόγραμμα: Θεατρι..Κως δημιουργούμε 2013-2014
Υπεύθυνη καθηγήτρια: 
Πίδουλα Αγγελική(ΠΕ 04)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Παπαχρήστου Σοφία(ΠΕ 02), Μαστόρος Πέτρος(ΠΕ 11), Κλειδόπουλος Προκόπιος(ΠΕ 04), Καλογνώμου Μαρία(ΠΕ 08)

Περισσότερα…