2012-2013

Πολιτιστικό πρόγραμμα: Από μηχανής… Τέχνη 2012-2013
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Κρητικός Ιωάννης(ΠΕ 06), Χαλματζής Κων/νος(ΠΕ 03)

΄Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
Αποχαιρετισμός ΄Γ Γυμνασίου

17ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λυσίας
Για την κατηγορία της Γ΄ Γυμνασίου κέρδισε τη δεύτερη θέση η
Μαθήτρια: Κωσταρέλου Λίνα
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20)