2014-2015

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Από μηχανής… Τέχνη»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή (ΠΕ 20)
Συμμετέχοντες καθηγητές:
 Βασιλική Βενιζέλου(ΠΕ 06)
Διευθυντής: Φίλιππος Παπανικολάου ΠΕ 04

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας!
Online photo gallery εδώ
apomixanis_logo

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν»

Υπεύθυνος καθηγητής: Ιωάννης Τοπαλίδης (ΠΕ 05/ΤΕ16)
Συμμετέχοντες καθηγητές:
Μαρία Ευστρατιάδου(ΠΕ 02)
Διευθυντής: Φίλιππος Παπανικολάου ΠΕ 04

Απολογισμός προγράμματος
Παρουσίαση Τριών Ιεραρχών, Συναυλία Κεφάλου

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Ασκληπιείου Δράσεις»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαχρήστου Σοφία(ΠΕ 02)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Ευστρατιάδου Μαρία(ΠΕ 02), Βενιζέλου Βασιλική(ΠΕ 06)
Διευθυντής: Φίλιππος Παπανικολάου ΠΕ 04

Παρουσίαση του πολιτιστικού προγράμματος «Ασκληπιείου Δράσεις»

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Θεατρικό Εργαστήρι: Ιστορι…Κως αυτοσχεδιάζουμε»

Υπεύθυνη καθηγήτρια:Πίδουλα Αγγελική(ΠΕ 04)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Παπαχρήστου Σοφία(ΠΕ 02), Κλειδόπουλος Προκόπιος(ΠΕ 04)
Διευθυντής: Φίλιππος Παπανικολάου ΠΕ 04