2017-2018

«Ανακύκλωση: τα χρήσιμα … άχρηστα υλικά»

Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με θεματολογία: Η έννοια της υποβάθμισης του περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Καθηγητής:  Κρητικός Ιωάννης – ΠΕ 06
Συμμετέχοντες Καθηγητές: Σαντής Κωνσταντίνος – ΠΕ02, Κακουλίδης Αγαμέμνων – ΠΕ02
Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός – ΠΕ 06
Σχολικό Έτος: 2017-2018
Ανακύκλωση- τα χρήσιμα άχρηστα υλικά 2017-2018