Εκπαιδευτικοί

Διευθυντής: Κρητικός Ιωάννης ΠΕ 06, e-mail: koskritikos@gmail.com

Υποδιευθυντής: Σαντής Κωνσταντίνος ΠΕ 02, e-mail: ksantis@sch.gr

Μαστόρος Πέτρος ΠΕ 11, e-mail: petmast@sch.gr

Ρεπανά Δήμητρα ΠΕ 05, e-mail: repdim@sch.gr

Πίδουλα Αγγελική ΠΕ 04, e-mail:apidoula@sch.gr

Παπαχρήστου Σοφία ΠΕ 02, e-mail: sofpap@sch.gr

Θεοχάρη Ζωή ΠΕ 86, e-mail: zoith@sch.gr, blog: https://blogs.sch.gr/zoith

Κεσσοπούλου Μαρία ΠΕ 01, e-mail: mamoiridou@sch.gr

Κακουλίδης Μίμης ΠΕ 02, e-mail: agkakouli@sch.gr

Αμοιρίδου Μαρίτα ΠΕ02, e-mail: markess@sch.gr

Παξινού Θεοδώρα ΠΕ 90, e-mail: thpaxinou@sch.gr

Διακοδημητρίου Κοκώνα ΠΕ 06

Κοκαλάκη Χρύσα ΠΕ 07

Κουτουρίνη Γεωργία ΠΕ 03