2010-2011

Λυσίας 2011

Συμμετοχή στον 15ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό μέσω Internet
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20)

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2011

Θέμα: «Οι μαθήτριες της Ευρώπης ζωγραφίζουν το μέλλον της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας»
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20)