2017-2018

«Χοροδιδασκαλείο»

Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα με θεματολογία: Χορός
Υπεύθυνος Καθηγητής:  Μαστόρος Πέτρος – ΠΕ 11
Συμμετέχοντες Καθηγητές: Θεοχάρη Ζωή  – ΠΕ20, Ρεπανά Δήμητρα – ΠΕ05
Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός – ΠΕ 06
Σχολικό Έτος: 2017-2018

«Ασκληπιείου δράσεις»

Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα με θεματολογία: Τοπική ιστορία, ιστορία και πολιτισμός
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Παπαχρήστου Σοφία – ΠΕ 02
Συμμετέχοντες Καθηγητές: Μαστόρος Πέτρος  – ΠΕ11, Παξινού Θεοδώρα – ΠΕ18.23
Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός – ΠΕ 06
Σχολικό Έτος: 2017-2018

«Από Μηχανής… Τέχνη»

Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα με θεματολογία: Πολιτιστικά προγράμματα και Τ.Π.Ε.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Θεοχάρη Ζωή – ΠΕ 20
Συμμετέχουσες Καθηγήτριες: Διακοδημητρίου Κοκώνα  – ΠΕ06, Μπίνη Αρετή – ΠΕ19
Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός – ΠΕ 06
Σχολικό Έτος: 2017-2018

«Μια βόλτα στο κάστρο μας»

Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα με θεματολογία: Τοπική ιστορία, ιστορία και πολιτισμός
Υπεύθυνος Καθηγητής:  Σαντής Κωνσταντίνος – ΠΕ 02
Συμμετέχοντες Καθηγητές: Αμοιρίδου Μαρία  – ΠΕ02, Παπαγγελής Θρασύβουλος – ΠΕ03
Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός – ΠΕ 06
Σχολικό Έτος: 2017-2018
Μια βόλτα στο κάστρο μας 2017-2018

«Η άγνωστη ζωή του εθνικού ποιητή μας»

Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα με θεματολογία: Λογοτεχνία
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Αμοιρίδου Μαρία – ΠΕ 02
Συμμετέχοντες Καθηγητές: Κεσσοπούλου Μαρία – ΠΕ01, Τοπαλίδης Ιωάννης – ΠΕ05
Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός – ΠΕ 06
Σχολικό Έτος: 2017-2018
ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821