ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 2012 – 2014

Πρόγραμμα δια βίου Μάθησης-Comenius

“Γεύση από Ευρώπη”

Χάρτης με τις υποψήφιες χώρες για να συμμετέχουν στο Comenius (από την Οικονόμου Θεοδώρα)
Χάρτης με τις υποψήφιες χώρες για συμμετοχή στο πρόγραμμα Comenius

Το σχολείο μας αποφάσισε, για  πρώτη φορά, να αναζητήσει εταίρους από ειδικά σχολεία της Ευρώπης προκειμένου να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σχολικών συμπράξεων Comenius.

  Ο Σύλλογος Διδασκόντων, σε ειδική συνεδρίαση, ενημερώθηκε από το Δ/ντή του Σχολείου Ηρακλή Παληά για το παραπάνω Πρόγραμμα και για τον τρόπο αναζήτησης εταίρων. Ο Σύλλογος αποφάσισε ομόφωνα τη σχολική μας μονάδα να εκπροσωπήσει η εκπαιδευτικός Οικονόμου Θεοδώρα, σε 5ήμερο σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων στο Βέλγιο, από τις 23 έως 27 Νοεμβρίου 2011. Καταθέσαμε αίτημα στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ, για χρηματοδότηση της μετακίνησης και συμμετοχής  στο σεμινάριο της εκπροσώπου μας και η αίτηση εγκρίθηκε.

  Η εκπαιδευτικός μας, με χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, πήγε στο Βέλγιο, όπου η εθνική του μονάδα EPOS vzw διοργάνωνε το σεμινάριο. Εκεί παρουσίασε το σχολείο και τη χώρα μας. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου, ενημερώθηκε για τον τρόπο και τη διαδικασία που γίνεται η προετοιμασία της κοινής αίτησης. Εργάστηκε με ομάδα από τους εκπροσώπους επτά (7) Ευρωπαϊκών Ειδικών Σχολείων (βλ. χάρτη).

  Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που τα εκπροσωπούσαν, σχεδίασαν και προετοίμασαν την έντυπη φόρμα της σύμπραξης, προκειμένου να τεθούν οι στόχοι, οι δράσεις, τα χρονοδιαγράμματα, το εκπαιδευτικού υλικό, τα έργα και οι ανταλλαγές των εκπαιδευτικών. Στην συνέχεια, θα συμπληρώσουμε την κοινή αίτηση για να την υποβάλλουμε ως σχολική μονάδα στο ΙΚΥ προκειμένου να εγκριθεί από τον Εθνικό μας φορέα, με τη χρηματοδότησή του οποίου θα γίνουν οι δράσεις της σχολικής συνεργασίας Comenius.

  Οι υποψήφιες χώρες για αυτό το Πρόγραμμα είναι: Δανία (συντονίστρια), Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Αγγλία, Γερμανία, Λετονία και Ελλάδα. (Η Ισλανδία κι η Λετονία δεν είναι χώρες-μέλη της Ε.Ε.).

  Η εκπαιδευτικός μας, αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, ενημέρωσε το Σύλλογο διδασκόντων, σε ειδική συνεδρίαση που έγινε στο σχολείο μας, για τα αποτελέσματα των εργασιών του σεμιναρίου και τις υποψήφιες χώρες, με τις οποίες απο κοινού θα συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Comenius με τίτλο “Γεύσεις της Ευρώπης”. Όλοι ευχαριστήσαμε την κ. Οικονόμου για την επιτυχημένη εκπροσώπηση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού και της χώρας μας στο σεμινάριο και  με ενθουσιασμό αναμένουμε την ολοκλήρωση της αίτησης που θα καταθέσουμε το Φεβρουάριο στο ΙΚΥ για την έγκριση και την επιχορήγηση της συμμετοχής μας στη σύμπραξη.

  Μετά την έγκριση της αίτησής μας  από το ΙΚΥ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Σεπτέμβριο του 2012 το σχολείο μας θα υπογράψει σχετική σύμβαση με το ΙΚΥ για τη χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση του Προγράμματος Comenius. Αυτό θα έχει διάρκεια δύο σχολικά έτη. Στο διάστημα αυτό θα γίνουν κοινές εκπαιδευτικές δράσεις σε όλα τα σχολεία των χωρών που συμμετέχουν στη σύμπραξη, καθώς και ανταλλαγή επισκέψεων εκπαιδευτικών με συναντήσεις στην  κάθε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Comenius.

  Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα αποφασίσαμε να είναι η δασκάλα Οικονόμου Θεοδώρα και σε αυτό να συμμετέχουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου μας.

Καλή επιτυχία.

Δημοσίευση από το Δ/ντή του σχολείου, Ηρακλή Παληά

 

EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   «ΣΧΟΛΙΚH ΣΥΜΠΡΑΞH COMENIUS 2012″

      «A taste of Europe» 

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, μετά την  έγκριση από το ΙΚΥ της σχετικής αίτησης, συμμετέχει σε Πολυμερή Σχολική Σύμπραξη COMENIUS, με αριθμό σύμβασης 2012-1-DK1-COM06-05341 7 και με σειρά κατάταξης μεταξύ των πρώτων.

Το Πρόγραμμα Comenius  έχει τίτλο  «A taste of Europe» , χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας (ΙΚΥ) και σε αυτό συμμετέχουμε 7 Ειδικά Σχολεία από ισάριθμες Ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Αγγλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ισλανδία, Λετονία, Ιρλανδία).

Η υλοποίησή του έχει διάρκεια 2 έτη (1/8/2012 έως 31/7/1014). Υπεύθυνη του Προγράμματος στο σχολείο μας ορίσθηκε η δασκάλα Οικονόμου Θεοδώρα και στην παιδαγωγική ομάδα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου μας.

Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Comenius  «A taste of Europe»

Ενημερωθείτε  εδώ για τις δράσεις και την πορεία της εκπόνησης  του Προγράμματος.

Ανοίξτε εδώ τις δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα μας για το Πρόγραμμα Comenius

Αφήστε μια απάντηση