2021 – 2022

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου με εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους μαθητές μας, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητών και των μαθητριών.

Η στοχοθεσία των προγραμμάτων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων έχει προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες της ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες, που προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στη θεματολογία που ακολουθεί:

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων, που υλοποιήιηκαν στο σχολείο μας για τη σχολική χρονιά 2021-2022, ήταν τα ακόλουθα:

  • Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Υγιεινή Διατροφή

Διάρκεια: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021

  • Φροντίζω το περιβάλλον: Οικολογική Συνείδηση: Ανακύκλωση

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022

  • Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022

  • Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία: STEM/ STEAM

Διάρκεια: Απρίλιος – Μάιος 2022

 

Κάθε θεματικός κύκλος διήρκησε δύο μήνες και περιελάμβανε 3 ώρες του ωρολόγιου προγράμματος για κάθε εβδομάδα. Συμμετείχαν όλα τα τμήματα του σχολείου.