Ενημέρωση για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας ΤΟ.Μ.Υ. του Δήμου Κορυδαλλού

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία της 1ης και 2ης ΤΟ.Μ.Υ. του Δήμου Κορυδαλλού (Τοπικές Μονάδες Υγείας), οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους του Κορυδαλλού.

Οι ΤΟ.Μ.Υ. είναι στελεχωμένες με παιδίατρο και γενική γιατρό, νοσηλευτικό προσωπικό και κοινωνική λειτουργό. Ιδιαίτερα,  ο μαθητικός πληθυσμός του Κορυδαλλού μπορεί να απευθύνεται στη 2η ΤΟ.Μ.Υ., τόσο για εμβολιασμούς και ατομικά δελτία υγείας μαθητή, όσο και για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη.

Στα συνημμένα: φυλλάδιο των ΤΟ.Μ.Υ. και έγγραφο με πληροφορίες για τις ΤΟ.Μ.Υ. του Κορυδαλλού, θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία και την εξυπηρέτησή σας.Λήψη αρχείου

ΤΟ.Μ.Υ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ENHMEΡΩΣΗ

Αφήστε μια απάντηση