Πρόγραμμα Επαναληπτικών Προαγωγικών & Απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοινώσεις σχολείου

Τρίτη 04-09-2012: Τάξη Α’  – Μαθηματικά, Τάξη Β’ – Μαθηματικά

Τετάρτη 05-09-2012: Τάξη Α’ – Γεωγραφία, Τάξη Β’ – Ιστορία

Ώρα προσέλευσης των μαθητών ορίζεται 8:30 π.μ.