«Από Μηχανής… Τέχνη» Πολιτιστικό Πρόγραμμα 2018-2019

Δραστηριότητες

Θεματολογία: Πολιτιστικά προγράμματα και Τ.Π.Ε.

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Θεοχάρη Ζωή (ΠΕ 86)

Συμμετέχων Εκπαιδευτικός: Μαστόρος Πέτρος (ΠΕ 11)

Διευθυντής: Ιωάννης Π. Κρητικός (ΠΕ 06)