«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ, οι Φυσικές Επιστήμες Εμπνέουν…» Πολιτιστικό Πρόγραμμα 2018-2019

Δραστηριότητες

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Πίδουλα Αγγελική(ΠΕ 04)

Συμμετέχουσες Καθηγήτριες: Θεοδώρα Παξινού(ΠΕ 90), Μαρίτα Αμοιρίδου(ΠΕ 02)

Διευθυντής: Ιωάννης Π. Κρητικός(ΠΕ 06)

Σχολικό έτος: 2018-2019