«Ασκληπιείου Δράσεις» Πολιτιστικό Πρόγραμμα 2018-2019

Δραστηριότητες

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 διοργανώσαμε δράσεις στο Ασκληπιείο της Κω κατάλληλες για μαθητές από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ειδικό Σχολείο, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Erasmus).

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σχολικής Δραστηριότητας

Θεματολογία: Τοπική Ιστορία, Ιστορία και Πολιτισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Παπαχρήστου Σοφία (ΠΕ02)

Συμμετέχων Εκπαιδευτικός: Μαστόρος Πέτρος (ΠΕ11)

Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός (ΠΕ06)