Η Ώρα του Κώδικα 2019

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα με στόχο την επανάληψη εννοιών της Πληροφορικής που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δίχως τη χρήση υπολογιστών. Καινοτομική διδακτική πρόταση στη συνδιδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής, Μαθηματικών και Φυσικής Αγωγής.

Με βασικό γνώμονα τη λογική, οι μαθητές ανά τάξεις υλοποίησαν αλγορίθμους που σχετίζονται με τα κυκλώματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των δεδομένων για την παραγωγή πληροφοριών. Προγραμματισμός, αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών και βασικές έννοιες Πληροφορικής συνδυάστηκαν δημιουργώντας ένα απαιτητικό κράμα γνώσεων. Παρόλ’ αυτά, οι μαθητές κατάφεραν να ανταποκριθούν με επιτυχία. Έστω κι αν κάποιες από αυτές προέκυψαν μέσα από αποτυχίες!

Η υπολογιστική σκέψη βρήκε εφαρμογή σε ένα στίβο αγωνισμάτων ενισχύοντας την ομαδικότητα, την οργάνωση και τη συνεργασία των μαθητών. Μολονότι η δραστηριότητα είχε διαγωνιστικό χαρακτήρα, η ευγενής άμιλλα επικράτησε μεταξύ των ομάδων δίνοντας την πρωτιά στη διασκέδαση!

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Θεοχάρη Ζωή, ΠΕ 86 και Μαστόρος Πέτρος, ΠΕ 11