Πολιτιστικό Πρόγραμμα: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ, οι Φυσικές Επιστήμες Εμπνέουν…»

Δραστηριότητες

Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ, οι Φυσικές Επιστήμες Εμπνέουν…», οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ζωγράφισαν και σχεδίασαν κατασκευές, εμπνεόμενοι από τη θεματολογία του προγράμματος: «Παγκόσμια Έλξη» και «Νόμοι του Νεύτωνα».

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αγγελική Πίδουλα, Θεοδώρα Παξινού, Μαρίτα Αμοιρίδου

Διευθυντής Γυμνασίου Αντιμάχειας: Ιωάννης Π. Κρητικός