Έκθεση Τεχνολογίας

Δραστηριότητες

Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας, με υπεύθυνη καθηγήτρια την  κ.Κωσταμένα Ελένη, πραγματοποιήθηκε η έκθεση των ατομικών και ομαδικών κατασκευών της Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου μας. Η έκθεση ήταν ανοιχτή σε γονείς, καθηγητές αλλά κυρίως μαθητές.
Οι μικροί εφευρέτες της Α΄ τάξης στέκονταν δίπλα από την αντίστοιχη κατασκευή και απαντούσαν σε τυχόν απορίες των επισκεπτών, ενώ οι ερευνητές – σχεδιαστές της Β΄ τάξης, φορώντας τα κατάλληλα καρτελάκια, έπαιζαν με υπευθυνότητα και σοβαρότητα τους ρόλους τους.