Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» στο Γυμνάσιο Αντιμάχειας

Δραστηριότητες

Ξεκίνησε το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» (Παράδοση- Πολιτισμός) στο Γυμνάσιο Αντιμάχειας. Ευχαριστούμε τον κ. Γερούκαλη και τους συνεργάτες του καθώς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.