Αποτελέσματα ετήσιας προόδου

Ανακοινώσεις σχολείου

Τα αποτελέσματα ετήσιας προόδου κατά το σχολικό έτος 2014-2015 έχουν αναρτηθεί στο Γυμνάσιο Αντιμάχειας. Όλοι οι μαθητές που δεν αναφέρονται στις καταστάσεις προάγονται ή απολύονται.

Η επίδοση των ελέγχων προόδου θα γίνεται από την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, 9:00 – 12:00.