Του Ασκληπιείου τα παιχνίδια

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικά παιχνίδια διοργανώθηκαν στο Ασκληπιείο για τα νεότερα μέλη του προγράμματος “Ασκληπιείου Δράσεις”. Στόχος ήταν οι μικρότεροι της ομάδας μας να ενταχθούν με βιωματικό τρόπο στις δράσεις μας, επιστρατεύοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το πνεύμα συνεργασίας τους.

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Παπαχρήστου Σοφία, Μαστόρος Πέτρος, Σαντής Κωνσταντίνος