Κριτήριο αξιολόγησης Ν.Γλώσσα& λογοτεχνία Γ λυκείου

Λήψη αρχείου

Όλο το άρθρο

Κριτήριο Νεοελ.γλώσσα Γ τάξη – Κοινωνικά δίκτυα

Λήψη αρχείου

Όλο το άρθρο

Ενδεικτικές απαντήσεις στο κριτήριο του ΙΕΠ

Ενδεικτικές απαντήσεις στο Διαγώνισμα του ΙΕΠ Άννα Πολατίδου ΣΕΕ ΠΕ02 Θέμα Α΄ Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ηλίθιος είναι εκείνος που πιστεύει ότι δεν επιθυμεί τίποτα και μένει αδρανής, όπως και εκείνος που επιθυμεί ταυτόχρονα αντιφατικά  πράγματα. Επίσης ηλίθιος είναι αυτός που μη γνωρίζοντας τι θέλει, καταλήγει να χειραγωγηθεί μιμούμενος τους άλλους. Σε μια άλλη κατηγορία […]

Όλο το άρθρο