Η χρήση της νέας τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο μας

 Η χρήση της νέας τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο μας

Επιμέλεια άρθρου : Μαγκιώση Άννα

Οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα έκφρασης βοηθούν τους μαθητές  να καλλιεργήσουν τις αναπτυξιακές του ανάγκες (διανοητική, συναισθηματική, ψυχοκινητική, κοινωνική, ηθική).

Η χρήση των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο παρέχει στα παιδιά μάθηση που επιτυγχάνεται με βάση την ενεργή και βιωματική ανακάλυψη κι αποτίμηση της γνώσης και τους δίνει την ευκαιρία να  αναπτύξουν  δεξιότητες και ικανότητες και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους μέσα απο ευχάριστες και βιωματικές καταστάσεις.Τους βοηθούν  να ανακαλύπτουν, να δημιουργούν σχέδια δράσης, να αποτιμούν τις πηγές γνώσεων, να λαμβάνουν αποφάσεις και να εκφράζονται δημιουργικά. Ενθαρρύνουν την πρόσβαση τους σε ποικίλες πηγές γνώσης, την  επιλογή και χρήση ποικίλου υλικού αλλά και την προσέγγιση της γνώσης.

Οι ΤΠΕ δίνουν επίσης στα παιδιά την ευκαιρία να αγαπήσουν τις επιστήμες και να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντί τους στην μετέπειτα σχολική τους ζωή και να αντιληφθουν τη χρησιμότητα και την αναγκαιοτητα των μεσων ΤΠΕ στη ζωή μας (είναι πηγή γνωσης,μεταδοσης γνωσης, επικοινωνίας ψυχαγωγίας κ.λ.π.)
Στο σχολείο μας δίνουμε την ευκαιρία  σε όλα τα παιδιά  να εξοικειωθούν με τα μέσα της νέας τεχνολογίας και τη χρήση τους με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων μας.

Ακολουθούν ενδεικτικές δραστηριότητες και φωτογραφίες από την καθημερινή ζωη στην τάξη και τη χρήση της νέας  τεχνολογίας  από τα παιδιά.


Δείτε στο Slide.ly

 


Δείτε στο Slide.ly


Δείτε στο Slide.ly

«Once upon a time «

«Once upon a time»

Ένα ακόμη e twinning έργο του σχολείου μας που μας χάρισε επίσης βραβείο ποιότητας για την υλοποίησή του.


Πρόκειται για ένα έργο που είχε στόχο να παροτρύνει τα παιδιά να γράψουν τη δική τους ιστορία και ακούγοντας  γνωστα κλασσικά παραμύθια που υπάρχουν τα ίδια στα αγγλικά  και σε άλλες χώρες ,να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους  στα αγγλικά και να τα βοηθήσει να κατανοήσουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν τις ίδιες ικανότητες, ενδιαφέροντα και δυνατότητες και να τουσ δώσει την ευκαιρία να αντιληφθούν τις  πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των διαφόρων χωρών.

Ιδρύτρια και συντονίστρια του έργου ήταν η Παπαγιάννη Αικατερίνη (Νηπιαγωγείο Ριζαριού).Στην υλοποίηση του έργου συμμετείχε επίσης  η συνάδελφος  Μαγκιώση Άννα από το ίδιο Νηπιαγωγείο .

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου τα παιδιά αφού πρώτα άκουσαν τα παραμύθια ,ανέλαβαν να τα παρουσιάσουν επιλέγοντας από μόνα τους τον τρόπο (παιχνίδι, κουκλοθέατρο, δραματοποίηση). ‘Επειτα ανέλαβαν  να γράψουν,να εικονογραφήσουν και να παρουσιάσουν την κάθε ιστορία με διαφορετικό τρόπο σε κάθε σχολείο.

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του έργου εξοικειώθηκαν με τη χρήση και βασικές έννοιες του υπολογιστή ,ζωγράφισαν για τις ανάγκες του έργου και κάποια απ’ αυτά τα έργα έγιναν online παζλςκι άλλα on line παιχνίδια , έμαθαν στα αγγλικά λέξεις και τραγούδια κι έφτιαξαν υπέροχες δημιουργίες .

Το τελικό αποτέλεσμα αυτού του έργου ήταν η δημιουργία ενός συνεργατικού διεθνούς βιβλίου με τα ίδια παραμύθια από διάφορες  χώρες αλλά με διαφορετικό τρόπο παρουσίασης.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραχθέντα προϊόντα. Για τυχόν πρόσωπα των παιδιών που εμφανίζονται στα βίντεο υπάρχει αντίστοιχη γραπτή συναίνεση των γονέων τους.Το φωτογραφικό υλικό υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Η μουσική και τα τραγούδια που χρησιμοποιούνται ανήκουν στη μουσική βιβλιοθήκη του Youtube και Kizoa.

    

Επιμέλεια άρθρου : Μαγκιώση Άννα

Παρουσίαση του έργου

 


Δείτε στο Slide.ly


Δείτε στο Slide.ly

 

Μικρές ιστορίες  από παιδιά για  παιδιά!

Made with Padlet

Made with Padlet