Συλλογικός Προγραμματισμός

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί ανά σχολικό έτος η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020

Σχέδιο δράσης σχολικού έτους 2022-2023

“Ομαλή μετάβαση απο το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό “

Αρχικό σχέδιο σχεδίου Δράσης  :

year-2022-Συλλογικός προγραμματισμός

Σχέδιο δράσης εργαστηρίων (2022-2023)

=====================================================================================================================

Σχέδιο δράσης  Σχολικού έτους: 2021-2022

“Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών”

Aρχική εκτίμηση :

year-2020-school-9450321-form-3-synopsis

Απολογισμός σχεδίου δράσης :

year-2021-school-9450321-form-3-synopsis