Δραστηριότητες διάχυσης του σχεδίου Erasmus « ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning!»

Ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες διάχυσης του σχεδίου Erasmus « ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning!»

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγ/τος Εrasmus+ ΚΑ 2 ,τομέας σχολικών συμπράξεων με τίτλο « ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning! » 2019-2021 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του 1ου έτους του έργου ,σήμερα ,ημέρα Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας του e Twinning (e Twinning live event ) , ενώ ταυτόχρονα διοργανώθηκε κι έκθεση υλικού και παραχθέντων προϊόντων του έργου στο σχολείο,πριν τη λήξη των μαθημάτων.
Συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης είναι το Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων ,ενώ το γενικό συντονισμό του όλου προγ/τος έχει η Δ/ντριά του κ Άννα Μαγκιώση, η οποία και διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών συμπράξεων.Το έργο είναι ένα από τα τρία Erasmus+ KA2 (τομέας σχολικών συμπράξεων )που υλοποιεί ταυτόχρονα το Νηπιαγωγείο Ριζαριού.
Στην παρουσίαση του έργου , που έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση παρευρέθηκαν εκπαιδευτικοί, όχι μόνο του σχολείου αλλά και της ευρύτερης διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας ,αφού η εκδήλωση ήταν ανοικτή για όλους τους εκπαιδευτικούς!
Το έργο είναι ένα πρόγραμμα που ενώνει πάνω από 1000 εκπαιδευτικούς και μαθητές από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα από Σουηδία, Ισπανία, Λιθουανία Λετονία ,Εσθονία κι Ελλάδα και τους δίνει την ευκαιρία να αυξήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες ,να ανταλλάξουν ιδέες κι απόψεις ,να μοιραστούν νέες μεθόδους διδασκαλίας ,να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και την κουλτούρα άλλων χωρών και μέσα από αυτή τη συνεργασία, να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό στα χέρια των μαθητών της σχολικής εκπαίδευσης, διότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης πολλών διαφορετικών γνωστικών θεμάτων και επιστημών και διευκολύνει την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύει την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.
H δημοσίευση του κειμένου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και γενικότερα του προγ/τος Erasmus+
Επιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση

Δραστηριότητες διάχυσης του Σχεδίου Erasmus+ :”My culture,your culture,our culture”

Στα πλαίσια της διάχυσης του Ευρωπαϊκού προγ/τος  Εrasmus+ ΚΑ 2 ,τομέας σχολικών συμπράξεων με τίτλο  « My culture,your culture,our culture» 2018-2020 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη  παρουσίασης  των αποτελεσμάτων του 2ου έτους του έργου , τη Δευτέρα 6  Ιουλίου 2020  και ώρα  16.30 π.μ.  μέσω της πλατφόρμας του e Twinning (e Twinning Live event ) , ενώ την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου , διοργανώθηκε  έκθεση υλικού και παραχθέντων προϊόντων  στο σχολείο.

https://live.etwinning.net/events/event/123864

Στην online παρουσίαση του έργου , παρευρέθηκαν τόσο εκπαιδευτικοί και συντονιστές από τα εταιρικά σχολεία όσο κι εκπαιδευτικοί  της ευρύτερης διεθνούς  εκπαιδευτικής κοινότητας ,αφού η εκδήλωση ήταν ανοικτή για όλους τους εκπαιδευτικούς!

Έτσι μαζί με το τέλος του σχολικού έτους  2019-2020 ολοκληρώθηκαν  και οι δραστηριότητες του δεύτερου έτους μιας ακόμη διεθνούς συνεργασίας  του Νηπιαγωγείου Ριζαριού , με πολλές πολιτιστικές δράσεις και …φαντασία!

Πρόκειται για το ένα από τα τρία Erasmus+ΚΑ2  σχέδια που υλοποιεί το σχολείο μας  με τίτλο «My culture,your culture ,our culture» 2018-2020 και διανύει τη δεύτερη χρονιά υλοποίησής του, η οποία και παρατάθηκε κατά επτά μήνες αφού λόγω κορονοϊού δεν πραγματοποιήθηκαν τα προγραμματισμένα training events.

   

Η παρουσίαση του έργου έγινε από την συντονίστρια του έργου   όπως και των υπολοίπων Erasmus+ σχεδίων του Νηπιαγωγείου Ριζαριού , κ. Μαγκιώση Άννα   και η οποία κατά τη διάρκεια της ομιλίας της επισήμανε  ότι  στόχος αυτού του έργου είναι η αφύπνιση της πολιτιστικής συνείδησης των παιδιών αυτής της ηλικίας ​​για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ,γιατί η ζωή μας και το μέλλον μας είναι αλληλένδετες και εξαρτώνται άμεσα από το παρελθόν μας.Πρέπει να κατανοήσουμε το παρελθόν για να συνεχίσουμε στο μέλλον!

    
Η αξία της πολιτιστικής Εκπαίδευσης σε αυτήν την ηλικία είναι ανεκτίμητη, καθώς η επαφή με τον πολιτισμό ενθαρρύνει τα παιδιά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και να καλλιεργήσουν την πολιτιστική τους συνείδηση. Ακολούθησαν παρουσιάσεις δραστηριοτήτων και κοινών προϊόντων από τη μέχρι τώρα υλοποίηση του έργου (προβολές Βίντεο ,online βιβλίων ,  φωτογραφικού υλικού )και παρουσίαση  του ιστότοπου του σχεδίου.

Επιμέλεια άρθρου: ‘Αννα Μαγκιώση

Nηπιαγωγείο Ριζαριού : Δραστηριότητες διάχυσης του σχεδίου Erasmus “Learning is interesting and fun”

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγ/τος  Εrasmus+ ΚΑ 2 ,τομέας σχολικών συμπράξεων με τίτλο  «Learning is interest and fun» 2018-2020 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη  παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του 2ου έτους του έργου ,στην Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020  και ώρα  10.30 π.μ.  μέσω της πλατφόρμα του e Twinning (e Twinning live event ) , ενώ ταυτόχρονα  διοργανώθηκε  κι έκθεση υλικού και παραχθέντων προϊόντων του στο σχολείο.Στην παρουσίαση του έργου , που έχει  ως αντικείμενο την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση ,παρευρέθηκαν  εκπαιδευτικοί,  όχι μόνο του σχολείου αλλά και της ευρύτερης διεθνούς  εκπαιδευτικής κοινότητας ,αφού η εκδήλωση ήταν ανοικτή για όλους τους εκπαιδευτικούς!

https://live.etwinning.net/events/event/123593

Το πρόγραμμα είναι ένα από τα δύο Erasmus KA2+ (Τομέας Σχολικών Συμπράξεων )που υλοποιεί το Νηπιαγωγείο Ριζαριού για τη διετία 2018-2020 ,ενώ οι εκπαιδευτικοί του συμμετέχουν και σε τρίτο προγ/μα Erasmus+KA2 για τη διετία 2019-2021 .Στη σύμπραξη συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Γαλλία, Τουρκία, Εσθονία και Ισπανία και τον συντονισμό του έργου έχει η Εσθονία.

Η παρουσίαση του έργου έγινε από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου κ. Μαγκιώση Άννα  στη οποία  είναι και η συντονίστρια αυτού του προγ/τος όπως και των υπολοίπων Εrasmus σχεδίων του σχολείου  και η οποία κατά τη διάρκεια της ομιλίας της τόνισε ότι η συμμετοχή σε αυτό το έργο αναμένεται να  έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε κάθε εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο.

– τα παιδιά: απέκτησαν νέες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στο μέλλον για τη μάθηση. Τα παιδιά έμαθαν μέσω του παιχνιδιού κι απόκτησαν νέες σημαντικές δεξιότητες από πολύ μικρή ηλικία ώστε η μετάβασή τους στο δημοτικό να είναι πιο ομαλή και πιο επιτυχημένη.

    

  

  

– οι εκπαιδευτικοί : Βελτίωσαν  τις τεχνικές και ψηφιακές δεξιότητές τους και κέρδισαν πολλές νέες ικανότητες κατά τη διάρκεια του έργου και θα είναι σε θέση να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους στο μέλλον μέσα στο ίδρυμα και εκτός.

-τα  ιδρύματα:  κάθε ίδρυμα απέκτησε  ποικιλία εκπαιδευτικών ρομπότ, έξυπνων συσκευών κι  εξοπλισμού ΤΠΕ. Επίσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί  των συμμετεχόντων σχολείων στη σύμπραξη έχουν πλέον τις δεξιότητες να χρησιμοποιούν εφαρμογές και ιστοσελίδες για τη δημιουργία παιχνιδιών για μάθηση.

Η ιστοσελίδα για τα εκπαιδευτικά υλικά που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Χρησιμοποιώντας συνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις που απαιτούν την υιοθέτηση μεθόδων ενεργού μάθησης και ενεργητική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων δώσαμε  στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις με τη συμμετοχή τους σε ελκυστικές και πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ και τις έξυπνες συσκευές στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Η δημοσίευση του κειμένου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και γενικότερα του προγ/τος Erasmus+

Επιμέλεια άρθρου:  Άννα Μαγκιώση