Απολογισμός εκπαιδευτικού έργου 2021-2022

Απολογισμός εκπαιδευτικού έργου 2021-2022 και διάχυση αποτελεσμάτων :

https://www.trikalaerevna.gr/paper-editions/#dflip-df_76380/11/   

Νηπιαγωγείο Ριζαριού :   

Απολογισμός εκπαιδευτικού έργου 2021-2022

Publication of implementation of e Twinning projects in Local news pressΜε δύο  Erasmus + σχέδια και επτά  eTwinning έργα έκλεισε για φέτος η σχολική χρονιά για το Νηπιαγωγείο Ριζαριού .

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά σχέδια Erasmus και e Twinning έργα.

(Υπεύθυνη δράσης  : Άννα Μαγκιώση, Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου)

Με τη συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά σχέδια προσφέρθηκε η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας , μέσω των επιμορφωτικών διακρατικών κινητικοτήτων να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητές τους, τις γλωσσικές δεξιότητες, και να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό ,αναπτύσσοντας το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Erasmus KA2 : “ ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning !”μεταξύ των χωρών Ελλάδας (συντονιστικό σχολείο) ,Λιθουανίας ,Λετονίας, Σουηδίας ,Εσθονίας και Ισπανίας .

logo 1 Στόχος του συγκεκριμένου Erasmus σχεδίου που υλοποιήθηκε  από το σχολείο μας έχοντας τον συντονιστικό ρόλο, ήταν η βελτίωση ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και παιδιών και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης της προσχολικής εκπαίδευσης μέσα από ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον μάθησης , που συμβάλλουν στην προετοιμασία του Ευρωπαίου πολίτη του αύριο κι  έχει τις απαραίτητες δεξιότητες, σέβεται τις αξίες της ζωής και είναι σε θέση να δράσει και να πάρει σωστές αποφάσεις για ένα καλύτερο αύριο. (περισσότερα…)