Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus +

Το Νηπιαγωγείο Ριζαριού ασχολείται με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 1996 ,όταν συμμετείχε για πρώτη φορά δειλά δειλά τότε ως εταίρος, στην πρώτη του διεθνή σύμπραξη με σχολεία διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης από Νορβηγία,Ιρλανδία,Ολλανδία και Δανία με θέμα “Το νερό στη Ζωή μας “με εξαιρετικά αποτελέσματα .
Συντονίστρια του προγράμματος για το ελληνικό σχολείο ήταν η Μαγκιώση Άννα, η από τότε ασχολείται συνεχώς με την υλοποίηση διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χάρη στις φιλότιμες προσπάθειές της έχει ανεβάσει σε εξαιρετικό επίπεδο το γόητρο του σχολείου μας.Ανέλαβε μάλιστα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Ν .Τρικάλων ,αφού κατόπιν επιλογής της από το Υπουργείο Παιδείας το 2000 ,ορίστηκε υπεύθυνη προώθησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius A/Θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού μας.

Τον περασμένο Ιούλιο (2018) πληροφορηθήκαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έγκριση ενός ακόμη ευρωπαϊκού προγράμματος ,που έχει στόχο την επιμόρφωση των εκαιδευτικών του σχολείου μας πάνω σε τρείς διαφορετικούς θεματικούς τομείς ( Διδασκαλία αγγλικών στο Νηπιαγωγείο,Χρήση νέων web tools και STEM) σε τρεις αντίστοιχες χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα  στην Πολωνία, Σλοβενία κι Εσθονία).Η συγγραφή της αίτησης φέρει την υπογραφή της συναδέλφου Μαγκιώση ‘Αννας ,η οποία είναι η συντονίστρια του όλου προγράμματος.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦIΩΝ (ΙΚΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. – Πόλη: 142 34 Ν. Ιωνία
Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr

Προς: Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων, Ριζάριo, Τρίκαλα 42100, Τρίκαλα

Θέμα: Έγκριση χρηματοδότησης Σχεδίου της Βασικής Δράσης 1/ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το έτος 2018, Προγράμματος Erasmus+, τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές, η αίτησή σας

“Επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης.” με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA101-047634  εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.

Αποτελέσματα αξιολόγησης: Βαθμολογία 88,60/100

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην υλοποίηση του σχεδίου. Η Εθνική Μονάδα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της θα είναι αρωγός.
Πληροφορίες για το σχέδιο μπορείτε να βρείτε στην διευθυνση που ακολουθεί:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-EL01-KA101-047634

ή   project-2018-1-EL01-KA101-047634

Project Title
Επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης.
Project Coordinator
Nipiagogio Rizariou Trikalon
Rizario -Trikala , 42100 Trikala , Θεσσαλία (Thessalia) , EL
Project Information
2018-1-EL01-KA101-047634
Aug 20, 2018 Aug 19, 2019
Partners
Przedszkole Samorzadowe w Zespole Placowek Oswiatowych w WoliFilipowskiej (PL) ,

Preschool Põngerjas (EE) ,

VRTEC JELKA (SI)

Topics
New innovative curricula/educational methods/development of training
courses ; International cooperation, international relations, development
cooperation ; ICT – new technologies – digital competences

Περίληψη προγράμματος

To Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων είναι ένα σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο προσφέρει στους μαθητές του, ανεξάρτητα από το φύλο ή την εθνικότητα ίσες ευκαιρίες για ολόπλευρη ανάπτυξη, και ομαλή κοινωνικοποίηση και ποιοτική εκπαίδευση , ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης , όπου θα ζήσουν.
Μέρος της φιλοσοφίας μας και προτεραιότητά μας είναι να βελτιώσουμε το έργο μας, με την υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας, προς όφελος του συνόλου της σχολικής μονάδας.
Η ανάγκη για κάθε είδους επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας είναι επιτακτική ,για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές και μέσα απ’ αυτή να προετοιμάσει σωστά τους αυριανούς πολίτες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Με στόχο την ενθάρρυνση της περαιτέρω κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών μας σχεδιάζουμε στα πλαίσια της δράσης Job shadowing την τοποθέτηση δυο εκ των εκπαιδευτικών μας σε τρία διαφορετικά σχολεία εταίρους, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν μια άριστη πρακτική εξάσκηση πάνω στις Νέες Τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στον τομέα της εκπαίδευσης ,την επιμόρφωση τους πάνω στις φυσικές επιστήμες (Μέθοδος STEM στην προσχολική εκπαίδευση)και τον τρόπο διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά νηπιακής ηλικίας.
Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν αρκετές δεξιότητες στα ανωτέρω αντικείμενα ,τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και προς όφελος των μαθητών ,του σχολείου και των υπολοίπων συναδέλφων τους και θα βελτιώσουν την ποιότητα των γνώσεών τους αλλά και την ποιότητα της σχολικής εκπαιδεύσεις κατ ‘επέκταση και θα μπορούν να προβαίνουν σε τροποποιήσεις του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, επιτυγχάνοντας έτσι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην ποιότητα της εκπαίδευσης.
Θα αποκτήσουν επίσης εμπειρίες μέσα από τη γνωριμία κι επαφή με τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά άλλων λαών και θα αντιληφθούν την πολυπλοκότητα του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζούμε, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα
και θα μάθουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται στο μέλλον με συναδέλφους άλλων χωρών .
Ευελπιστούμε ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον, μέσα από την επικοινωνία και την κοινή συμμετοχή μας σε διακρατικά προγράμματα.
Με τη συμμετοχή μας σε διακρατικές συνεργασίες και δίνοντας στους εκπαιδευτικούς μας τη δυνατότητα να επισκεφθούν και να πάρουν μερος στη διαδικασία μάθησης σε σχολεία μιας άλλης χώρας, να πειραματιστούν με νέους τρόπους διδασκαλίας ,να γνωρίσουν τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι και να κατανοήσουν την ιδέα μιας ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στον τομέα της εκπαίδευσης, ενισχύοντας συγχρόνως την ευρωπαϊκή πτυχή της κοινής εκπαίδευσης.

Project summary

The Rizario Kindergarten of Trikala, is a preschool education center with well-trained staff offering its students,regardless of gender or ethnicity, equal opportunities for all-round development, smooth socialization and qualityeducation so they are ready to face the society of information and knowledge where they will live.
Part of our philosophy and priority is to improve our work by adopting new teaching methods and constantly training our staff for the benefit of the school unit.
The need for educational training of our teachers is crucial, so that the teachers can offer quality education to the students and properly prepare tomorrow’s citizens who will be able to respond to the demands of modern society.
In order to encourage further training and professional development of our teachers, we are planning to place two of our teachers in three different partner schools within the framework of the Job shadowing action, which will give them the opportunity to practice on new technologies and how new techologies apply in the field of education, their education in the natural sciences (STEM Method in Pre-school Education) and the way of teaching English in preschool children.
It is expected that the participating teachers will acquire enough skills in the above-mentioned subjects, both on a personal level, for the benefit of their students, school and other colleagues, but also they will improve the quality of their knowledge and school education so they will be able to make changes to the existing curriculum that responds to the requirements of modern times, thus achieving European added value in the quality of education.
They will also gain experience through acquaintance and contact with the culture and cultural heritage of other people and will understand the complexity of the social context in which we live, by strengthening their European identity and learning how to coexist and cooperate in the future with colleagues of others countries.
We hope that this cooperation will continue in the future, through our communication and joint participation in transnational programs.
By participating in international partnerships and giving our teachers the opportunity to visit, to take part in the process of learning in schools in another countries, to experiment with new ways of teaching, to know the way that other people think and to understand the idea of European education, we believe that we are helping to strengthen the European dimension in education, while at the same time strengthening the European aspect of common education.

Επιμέλεια άρθρου : Μαγκιώση Άννα