Έγκριση νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 για το Νηπιαγωγείο Ριζαριού.

Ακόμη μια επιτυχία για το σχολείο μας που δικαίως μας κάνει υπερήφανους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς!

 

Με χαρά πληροφορηθήκαμε την έγκριση ενός ακόμη Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus + του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης ( το τέταρτο κατά σειρά σε διάρκεια δυο ετών)για το Νηπιαγωγείο Ριζαριού για την επόμενη διετία 2019-2021,κατόπιν αξιολόγησης του, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας ως εθνικής αρχής της χώρας μας  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση  και του ανοίγει το δρόμο για την υλοποίησή του.

Το έργο που φέρει τον τίτλο « ICT and robotics in pre school education A more attractive way for learning!» είναι  ένα πρόγραμμα που ενώνει πάνω από 1000 εκπαιδευτικούς και μαθητές από διαφορετικές  χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα  από Σουηδία, Ισπανία, Λιθουανία  Λετονία ,Εσθονία κι  Ελλάδα και τους δίνει την ευκαιρία να αυξήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες ,να ανταλλάξουν ιδέες κι απόψεις ,να μοιραστούν νέες μεθόδους διδασκαλίας ,να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και την κουλτούρα άλλων χώρων και μέσα από αυτή τη συνεργασία, να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης  είναι το Νηπιαγωγείο Ριζαρίου Τρικάλων ,ενώ το γενικό συντονισμό του όλου προγ/τος  έχει η Προϊσταμένη του κ Άννα Μαγκιώση, διαθέτοντας εξαιρετική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών συμπράξεων.Σκοπός του έργου είναι η κατανόηση της σπουδαιότητας της νέας τεχνολογίας  στη ζωή μας ,συμπεριλαμβανομένων του STEAM και της ρομποτικής από τα μικρά παιδιά, μέσω σχετικών επιλεγμένων δραστηριοτήτων από το πρόγραμμα σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή τους.

Η ψηφιοποίηση αλλάζει την εκπαίδευση. Σήμερα οι μαθητές μαθαίνουν με άλλους τρόπους από εκείνους πριν  από λίγα μόνο χρόνια. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να δώσουμε στους μαθητές τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την κοινωνία της γνώσης όπου θα ζήσουν.Η ανάγκη να αποκτηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης για το άτομο ώστε να είναι σε θέση να ακολουθήσει τον ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών, προσαρμοσμένο στο νέο περιβάλλον, δημιουργεί νέα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση, τον πειραματισμό και την αναζήτηση στα χέρια των μαθητών της προσχολικής εκπαίδευσης κι όχι μόνο, διότι προσφέρουν μια διαθεματική προσέγγιση σε πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και επιστήμες , διευκολύνουν την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύουν την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη κι ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Το έργο αυτό αναμένεται να έχει  μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε κάθε ίδρυμα-εταίρο.Μετά το πέρας του έργου, η τεχνολογία θα ενσωματωθεί στις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης και σε όλους οι συμμετέχοντες φορείς θα έχουν υλικά, εξοπλισμό, δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τη χρήση τους.Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση και θα συμβάλλει στην προετοιμασία του Ευρωπαίου πολίτη αύριο, ο οποίος θα έχει τις απαραίτητες δεξιότητες, και θα είναι σε θέση να δράσει και να λάβει σωστές  αποφάσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Επενδύουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, λαμβάνοντας ως αφετηρία την προσχολική εκπαίδευση ,το πρώτο σκαλοπάτι της συστηματικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 2 ετών και χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση. Οι δραστηριότητες του σχεδίου σχεδιάστηκαν προσεκτικά για την επίτευξη των στόχων του έργου και εντάσσονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Η δημοσίευση του κειμένου  είναι αναπόσπαστο κομμάτι του προγ/τος κι αποσκοπεί στη γνωστοποίηση και τη  διάδοση του  Erasmus+ στο ευρύτερο εκπαιδευτικό κοινό και στην τοπική κοινωνία.

Επιμέλεια άρθρου : Άννα Μαγκιώση

—————————————————————–

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου Ριζαριού στη διδασκαλία αγγλικών στο Νηπιαγωγείο

Με στόχο την ενθάρρυνση της περαιτέρω κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών του και κατόπιν έγκρισης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας τον περασμένο Σεπτέμβριο του σχεδίου Erasmus+ ΚΑ1 (Κινητικότητας εκπαιδευτικών) “Επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης”, η εκπαιδευτικός Μαγκιώση Άννα ταξίδεψε στην Πολωνία (Κρακοβία)  και συγκεκριμένα στο Νηπιαγωγείο Przedszkole Samorzadowe w Zespole Placowek Oswiatowych της  Woli Filipowskiej με σκοπό την παρακολούθηση του τρόπου διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας  σε παιδιά νηπιακής ηλικίας.

 

Η εκπαιδευτικός η οποία είναι και συντονίστρια του έργου  είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας Νηπιαγωγείου, να συναναστραφεί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου υποδοχής και να ξεναγηθεί στα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως η ίδια μας λέει, επέστρεψε με τις καλύτερες εντυπώσεις κι αναμφίβολα με νέες γνώσεις που θα εφαρμοστούν σε πειραματικό στάδιο στο Νηπιαγωγείο, με σκοπό να προστεθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

 

Οι χώρες που συμμετέχουν

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Πολωνία, η Σλοβενία και η Εσθονία και η διάρκεια του είναι 12 μήνες.

Σκοπός

Σκοπός του όλου σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Πειραματική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού μέσω Erasmus