Οι Εκπαιδευτικοί μας

Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν το σχολείο μας :

 

Προϊσταμένη σχολικής μονάδας

Μαγκιώση Άννα   Νηπιαγωγός  ( ΠΕ 6Ο )

Νηπιαγωγός υποχρεωτικού πρωϊνού τμήματος 

Παπαγιάννη Αικατερίνη  ( ΠΕ 6Ο )

Υπεύθυνη διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας 

Αναγνωστοπούλου Γεωργία   ( ΠΕ Ο6 )