Δραστηριότητες διάχυσης του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus + “ICT and Robotics in preschool education :A more attractive way for learning ”

Νηπιαγωγείο Ριζαριού
Δραστηριότητες διάχυσης του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus +
“ICT and Robotics in preschool education :A more attractive way for learning ”
Στο πλαίσιο της διάχυσης του Ευρωπαϊκού προγ/τος Εrasmus+ ΚΑ 2 ,τομέας σχολικών συμπράξεων με τίτλο « ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning! » 2019-2021 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και για δεύτερη χρονιά οι προγραμματισμένες δραστηριότητες συγκεκριμένου σχεδίου Erasmus + ΚΑ2 ,αν και λόγω πανδημίας αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα.

To συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο είναι και το μοναδικό του Ν Τρικάλων που εφαρμόζει επίσημα STEM και ρομποτική στο καθημερινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου , καθώς είναι και το μοναδικό ωφελούμενο σχολείο ης περιοχής ,της δράσης STEM 02 της Εθνικής e Twinning Υπηρεσίας της Ελλάδας ,ενώ οι εκπαιδευτικοί του έλαβαν πρόσθετη επιμόρφωση στην εφαρμογή STEM, ICT και ρομποτικής στην προσχολική εκπαίδευση στη Εσθονία και Σλοβενία μέσω ΚΑ 1 σχεδίου Erasmus + ( σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης ).
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενώνει πάνω από 1000 εκπαιδευτικούς και μαθητές από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα από Σουηδία, Ισπανία, Λιθουανία Λετονία ,Εσθονία κι Ελλάδα και τους δίνει την ευκαιρία να αυξήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες ,να ανταλλάξουν ιδέες κι απόψεις ,να μοιραστούν νέες μεθόδους διδασκαλίας ,να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και την κουλτούρα άλλων χωρών και μέσα από αυτή τη συνεργασία, να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης είναι το Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων ,ενώ το γενικό συντονισμό του όλου προγ/τος έχει η Δ/ντριά του κ Άννα Μαγκιώση, η οποία και διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών συμπράξεων.
Το έργο είναι ένα από τα τρία Erasmus+ KA2 (τομέας σχολικών συμπράξεων )που υλοποιεί ταυτόχρονα το Νηπιαγωγείο Ριζαριού.
Με αυτό το πρόγραμμα στοχεύουμε στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των παιδιών και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ και της ρομποτικής στις δραστηριότητες διδασκαλίας / μάθησης

Η τεχνολογία, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας στην προσχολική εκπαίδευση επειδή δημιουργεί ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον, πιο ελκυστικό και ευχάριστο για τα μικρά παιδιά και η απόκτηση γνώσεων απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, μετατρέποντάς τα από παθητικούς παραλήπτες σε δημιουργούς πληροφοριών και γνώσεων.

Στο πλαίσιο της διάχυσης του σχεδίου την τελευταία εβδομάδα πριν το κλείσιμο των σχολείων διοργανώθηκε στο Νηπιαγωγείο έκθεση παραχθέντων προϊόντων του σχεδίου κι επίδειξη ρομποτικής με προσκεκλημένους τους γονείς των παιδιών ,τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα λόγω της πανδημίας .
Επίσης διοργανώθηκαν τον Ιούνιο ,δύο online τηλεδιασκέψεις μέσω της πλατφόρμας του e Twinning (e Twinning Live events) όπου και συμμετείχαν όχι μόνο εκπαιδευτικοί του σχολείου αλλά κι άλλοι εκπαιδευτικοί από Ελλάδα και της ευρύτερης διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας ,αφού η εκδήλωση ήταν ανοικτή για όλους τους εκπαιδευτικούς.

 
Με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ , STEM και ρομποτικής στη διαδικασία μάθησης και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν γενικές δεξιότητες, να μάθουν περισσότερα για την τεχνολογία και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, καθώς η διαδικασία μάθησης ήταν σαφώς πιο ενδιαφέρουσα και πολύ πιο ελκυστική γι’ αυτά.
Κατά τη διάρκεια του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη και γα την επόμενη σχολική χρονιά , τα παιδιά εφαρμόζουν τις νέες δεξιότητές τους συμμετέχοντας σε σχετικές δραστηριότητες και παράγουν υλικά ,βιώνοντας τη χαρά της δημιουργικότητας.
Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στα παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης, όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες και να τα προετοιμάσουμε να γίνουν οι ευρωπαίοι πολίτες της αυριανής κοινωνίας.
Συμμετέχοντας σε αυτό το έργο θέσαμε ως στόχους:
– Την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και έξυπνων συσκευών στην καθημερινή διαδικασία μάθησης που επιτρέπει στα παιδιά να μάθουν μέσω του παιχνιδιού, χρησιμοποιώντας πιο ελκυστικές δραστηριότητες για την ηλικία τους.
-Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της μάθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων, της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας των παιδιών
-Την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών που σχετίζονται με την παρατήρηση, την εξερεύνηση με μεθόδους διδασκαλίας που προωθούν την αυτόνομη μάθηση
-Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και υπευθυνότητας, μέσω παιχνιδιών με άλλα παιδιά.
-Παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας και να βελτιώσουν τις μαθησιακές, τεχνικές και ψηφιακές τους δεξιότητες.
Οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργήσουν νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης πιο ελκυστικά για τα παιδιά με τη χρήση νέου εξοπλισμού (tablet, ρομπότ, ρομποτική Lego στο σχολείο τους!

    

  

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό στα χέρια των μαθητών της σχολικής εκπαίδευσης, διότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης πολλών διαφορετικών γνωστικών θεμάτων και επιστημών και διευκολύνει την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύει την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Επιμέλεια άρθρου : Μαγκιώση Άννα

Νηπιαγωγείο Ριζαριού: “Let’s learn through STEM! Robots make bridges”

Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο  Lets learn through STEM! Robots make bridges, ένα project της δράσης SΤΕΜ 2.0. της Εθνικής Υπηρεσίας e Twinning Ελλάδας.

 Σκοπός του όλου σχεδίου δράσης ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Η συμμετοχή μας στη δράση STEM 2.0 που υλοποιείται από την  Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης e Twinning  προέκυψε κατόπιν αίτησης μας για συμμετοχή στη ανωτέρω δράση  και το Νηπιαγωγείο Ριζαριού επιλέχτηκε και συμπεριλήφθηκε στη λίστα των  ωφελούμενων σχολείων της δράσης κατά προτεραιότητα ,καθώς ανήκει στην ομάδα των e Twinning σχολείων της Ευρώπης από το 2018.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης  δημιουργήσαμε ένα e Twinning έργο (έχοντας τον ιδρυτικό ρόλο) με τίτλο : “ Let’s learn  through STEM ! Robots make bridges για το σχολικό έτος 2019-2020. Στο έργο συμμετείχαν  εταίροι από  Εσθονία ,Λιθουανία, Τουρκία ,Ισπανία κι Ελλάδα ( το Νηπιαγωγείο Ριζαριού και το 20ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, επίσης ωφελούμενο της Δράσης STEM 2.0.) Υπεύθυνη της υλοποίησης και συντονισμού του όλου έργου ήταν κ. Μαγκιώση Άννα Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Ριζαριού.

Το έργο ήταν διάρκειας 7 μηνών και  ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019. Στην πορεία αναβλήθηκαν προσωρινά οι προγραμματισμένες δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού και υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες δραστηριότητες ,που όμως ολοκληρώθηκαν με την επαναλειτουργία των σχολείων. Εν τω μεταξύ οι ωφελούμενοι  εκπαιδευτικοί συνεχίσαμε κανονικά την σχετική δίμηνη επιμόρφωσή μας σε εβδομαδιαία βάση μέσω webinars ,η οποία και ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου 2020.

Το έργο δημιουργήθηκε με στόχο την εισαγωγή κι ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων STEM και ρομποτικής  στο Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών  του 21ου αιώνα και την ενθάρρυνσή τους να ανακαλύψουν τον ψηφιακό κόσμο, μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες δραστηριότητες για την ηλικία αυτή ,γνωρίζοντας συγχρόνως τη γλώσσα του προγραμματισμού που προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική.Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγ/τος δώσαμε κίνητρα σ΄όλα τα παιδιά  για  πρόσβαση σε ποικίλες πηγές γνώσης που προκαλούν το ενδιαφέρον για μάθηση  και προάγουν τη γνώση, την ανάπτυξη ,την αναζήτηση ,την αιτιολόγηση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων κι αξιών και προσφέρονται για  ανάδειξη ταλέντων.Μέσω του έργου αυτού τα παιδιά ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους κι έμαθαν να συνεργάζονται με παιδιά άλλων χωρών μέσα σ ένα κλίμα  απολύτως φιλικό, συνεργατικό και προπάντων και δημοκρατικό.

   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοινή μας ιστορία με πρωταγωνιστή τη Sammy που ξεκινάει ένα όμορφο ταξίδι στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες, θέλοντας να φωτογραφίσει ποτάμια κι όμορφες γέφυρες. Ένα φανταστικό ταξίδι στις  πόλεις των νερών, όπως τις ονομάσαμε!

Σίγουρα το έργο αυτό ήταν καινοτόμο τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς που το πραγματοποίησαν. Ήταν ένα ταξίδι στη γνώση  και τον προγραμματισμό ,καθώς οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε μαθαίναμε μαζί με τα παιδιά, αφού το KID FIRST CODING and ROBOTICS, ήταν κάτι το νέο  και για μας. Τα παιδιά ερχόμενα  σε επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική, αν μη τι άλλο ενθουσιάστηκαν! Γνώρισαν μία γλώσσα διαφορετική από αυτή των γραμμάτων, τη γλώσσα του μέλλοντος, αυτή των εντολών και του προγραμματισμού. Διεύρυναν τις δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μέσα από δραστηριότητες με διάφορα ρομπότ κι  έμαθαν να προγραμματίζουν από απλές μέχρι και  πιο σύνθετες εντολές χρόνο με το χρόνο.Η μέθοδος STEM παρείχε ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία .

Ενδεικτικά βίντεο από την  υλοποίηση του έργου ( Sammy,Bee bot και mouse bot)https://www.thinglink.com/scene/1326586626784100355

 

Τα παιδιά που ήταν οι  πρωταγωνιστές του έργου, εργάστηκαν σε ομάδες και ανέπτυξαν δεξιότητες κριτικής κι αναλυτικής σκέψης, προέβησαν στην  επίλυση προβλημάτων μέσω διαφόρων μαθηματικών δραστηριοτήτων και το κυριότερο απόλαυσαν αυτό που έκαναν.Εφάρμοσαν τις νέες δεξιότητές τους, ανέπτυξαν το πνεύμα της συνεργασίας και την ευθύνης , δημιούργησαν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ παιδιών άλλων χωρών και σχολείων, παρήγαγαν υλικά, συμμετείχαν στις δραστηριότητες με ενθουσιασμό και προθυμία κι  ένιωσαν τη χαρά της δημιουργικότητας.Οι εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν νέες πρακτικές, ιδέες και εμπειρίες κι αύξησαν επίσης τις ψηφιακές τους γνώσεις.

Από την αξιολόγηση του έργου διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα αυτό συνέβαλε στην προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών μέσω των ευκαιριών που προσφέρονται από την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, τον πειραματισμό τους με διάφορες έξυπνες συσκευές , τη μάθηση μέσω του παιχνιδιού, τη συνεργασία με άλλα παιδιά, την τήρηση των κανόνων και ευθυνών ,την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους ,την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ανάδειξη ταλέντων.Οι αρχές της εκπαιδευτικής ρομποτικής συμπίπτουν απολύτως με τους στόχους και τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του Νηπιαγωγείου κι έτσι οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν ήταν πλήρως ενταγμένες στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

Τηλεδιασκέψεις παρουσίασης της δράσης  πρόκειται να διοργανωθούν πριν τη λήξη του σχολικού έτους  2019-2020 και κατά τη διάρκεια του επόμενου, σε συνεργασία με τη συντονίστρια του εκπαιδευτικού έργου Προσχολικής αγωγής Ν. Τρικάλων, για ενημέρωση κι επιμόρφωση  εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας  του νομού. Το έργο θα παρουσιαστεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. online στην επιτροπή της Εθνικής E Twinning Υπηρεσίας  Ελλάδας προκειμένου να αξιολογηθεί.

Το έργο αυτό  δεν ενίσχυσε μόνο το επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων στη δράση εκπαιδευτικών αλλά συνέβαλε και στην προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών μέσω των ευκαιριών που προσφέρθηκαν από τη χρήση έξυπνων συσκευών και μέσω του πειραματισμού με διαφορετικά υλικά, τη μάθηση μέσω παιχνιδιού, την τήρηση κανόνων και ευθυνών και την άψογη  συνεργασία με άλλα παιδιά μέσα σ ένα κλίμα φιλικό και προπάντων δημοκρατικό.Το σχολείο μας που είναι γνωστό για τη δράση του σε τοπικό ,Εθνικό κι Ευρωπαϊκό επίπεδο, εμπλούτισε  τη δράση του με συμμετοχή του στο έργο αυτό κι αύξησε το γόητρό του  ακόμη περισσότερο.

Σχετικές αναφορές κι ανακοινώσεις  για το έργο και τα τελικά προϊόντα του, αναρτήθηκαν  στο ιστολόγιο του σχολείου ,τον τοπικό τύπο και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη γνωστοποίηση και διάδοση της δράσης STEM 2.

Επιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση

 

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επιμορφωτικών webinars της δράσης STEM 2.0.!

Έληξαν σήμερα 29/5/2020 επιτυχώς τα webinars για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των 70 ωφελούμενων  Νηπιαγωγείων από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το Νηπιαγωγείο Ριζαριού είναι ένα από τα σχολεία αυτά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι αυτό!

Τα διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σε θέματα STEM, διοργανώθηκαν με υπεύθυνο συντονισμού της όλης δράσης τον κ Αρη Λούβρη με σκοπό την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών  στην κοινότητα STEM ,έτσι ώστε μετά  το τέλος της δράσης να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές.

Η πρώτη επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης κι έλαβε χώρα  σε διάφορα STEM κέντρα της χώρας μας ,λόγω όμως της πανδημίας συνεχίστηκαν απρόσκοπτα μέσω διαδικτύου!

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν ανελλιπώς όλοι οι Νηπιαγωγοί που συμμετέχουν στη δράση STEM 2 μέσα σένα όμορφο δημιουργικό κι αρκετά ενδιαφέρον κλίμα, χωρίς να λείψουν οι δυσκολίες η οι αποτυχίες κατά την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων, η συζήτηση , ο προβληματισμός ,η ανταλλαγή απόψεων αλλά και τα αστεία! Δημιουργήθηκε μια ζεστή παρεούλα που θα λείψει νομίζω σε όλους όσους συμμετείχαν ,επιμορφωμένους κι επιμορφωτές!

Τα  ωφελούμενα σχολεία έχουν ήδη παραλάβει τον ειδικό εξοπλισμό που απευθύνεται στα παιδιά της ηλικίας αυτής (Kids First Coding & Robotics )με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ανάλογων projects, προσανατολισμένα στο STEM και η  επιλογή των σχολείων έγινε με κριτήρια eTwinning, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού σχεδίου STEM προσανατολισμού που θα αναλάβουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί.

Η μέθοδος STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.Αναμένεται η παρουσίαση των έργων από τα συμμετέχοντα στη δράση σχολεία!

 

Επιμέλεια άρθρου:  Άννα Μαγκιώση

Συνεχίζεται σε εβδομαδιαία βάση η διαδικτυακή STEM επιμόρφωση!

H μέθοδος STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν  τα παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του STEM.

Συγχρόνως αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δίνουν λύσεις σε προβληματισμούς , καθώς η διαδικασία μάθησης είναι σαφώς πιο ενδιαφέρουσα και πολύ πιο ελκυστική γι’ αυτά και μαθαίνουν τον προγραμματισμό μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.

Η επιτυχημένη ενσωμάτωση των  STEM στην προ-σχολική εκπαίδευση εξαρτάται άμεσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και αυτό θελήσαμε να το εξασφαλίσουμε με τη συμμετοχή μας σ ‘αυτή τη δράση .Η επιμόρφωση λοιπόν καλά κρατεί! Ένα ακόμη webinar ολοκληρώθηκε και η ακολουθία του προγραμματισμού αυξήθηκε σε μέγεθος και προβληματισμό!

Μετά το τέλος του σεμιναρίου πειραματιστήκαμε με το ρομποτάκι μας και φτιάξαμε το δικό μας σενάριο!

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:  https://vimeo.com/419394619      κι εδώ  :  https://vimeo.com/419403438

Η Sammy μένει σπίτι (λόγω της πανδημίας) αλλά θέλει να πάρει και λίγο καθαρό αέρα! Πάει λοιπόν έναν περίπατο! Μπορεί βέβαια να μην συνάντησε τη γατούλα και το ποντικάκι που έλεγε το βιβλίο αλλά κι αυτό νομίζω μας κάνει! ‘Άλλωστε επιβάλλεται να αυτοσχεδιάζουμε! Μικρές παραλλαγές δεν αλλάζουν τον προγραμματισμό!Εμείς λοιπόν( σύμφωνα με την πρόταση ενός νηπίου του σχολείου μας κατόπιν online επικοινωνίας) προτιμήσαμε μια βόλτα στο λιβάδι της αγάπης με τα λουλούδια και στην παραλία για να δούμε το νησί με τους φοίνικες!

Επιμέλεια άρθρου: ‘Αννα Μαγκιώση

Επιμορφωτικές συναντήσεις της δράσης STEM 2.0.

Ξεκίνησαν οι επιμορφωτικές συναντήσεις  της δράσης STEM 2.0

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 και για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning υλοποιεί τη δράση STEM 2.0. Μέσω της δράσης επιλέχθηκαν οριστικά τα 280 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κι ανάμεσα τους και το Νηπιαγωγείο Ριζαριού ως e Twinning σχολείο!

Η επιλογή των σχολείων έγινε με κριτήρια eTwinning, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού σχεδίου STEM προσανατολισμού που θα αναλάβουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί.

‘Ηδη ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος δια ζώσης  επιμόρφωσης των συμμετεχόντων στη δράση εκπαιδευτικών που διοργανωθήκαν  σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας που λειτουργούν κέντρα STEM.

Θα ακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σε θέματα STEM, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξειδικευτούν στην κοινότητα STEM και μέχρι το τέλος της δράσης να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Τα δε ωφελούμενα σχολεία θα λάβουν ανάλογο εξοπλισμό με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ανάλογων projects, προσανατολισμένα στο STEM και για την κατηγορία των Νηπιαγωγείων είναι το Kids First Coding & Robotics.

Στιγμιότυπα από την επιμόρφωση Νηπιαγωγών στο STEM EDUCATION κέντρο της Θεσσαλονίκης (24/02/2020) Ευχαριστούμε eTwinning για την απίστευτη εμπειρία στον κόσμο της ρομποτικής !

                                  

Ο έλεγχος ότι έχουν υλοποιήσει έργο θα γίνει από τον υπεύθυνο της δράσης STEM και πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020.  Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν αίτηση για εθνική ετικέτα ποιότητας. Η διάδοση της δράσης θα πρέπει να γίνει στο τέλος του σχολικού έτους σε συνεργασία με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ή/και και άλλους ειδικούς στην παιδαγωγική καινοτομία και STEM. Θα υπάρξει αναφορά στο τέλος της χρονιάς στην ΕΥΥ και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου μαζί με τον αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.Η ΕΥΥ επιφυλάσσει τα δικαιώματα του εξοπλισμού για διάστημα ενός έτους και μετά μεταφέρεται στο σχολείο. Ο εξοπλισμός μετά το έργο θα παραμείνει στο σχολείο γιατί αυτό είναι το σημείο όπου το eTwinning μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική πρόκληση για τη βελτίωση των κινήτρων στα παραπάνω.

Οι δραστηριότητες STEΑM παρέχουν στα παιδιά  ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας  τους να απαντήσουν σε ερωτήματα και να εμπλακούν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Επιμέλεια άρθρου:  Άννα Μαγκιώση

Dancing …in the Spring!

Τα μαθήματα ρομποτικής στο Νηπιαγωγείο μας συνεχίζονται!
O Τζέρυ ,το mouse bot του Νηπιαγωγείου μας καλωσορίζει την άνοιξη χορεύοντας σε ρυθμούς βαλς ,
παίρνοντας μέρος στον διεθνή διαγωνισμό Dancing …in the Spring ,που διοργανώνει η WRO HELLAS
Educational robotics and science,Non – profit organization!
Δείτε το βιντεο εδώ https://vimeo.com/406474252
Χρησιμοποιήσαμε διαδοχικά την εξής σειρά κωδικών:
      
Και νομίζω καλά τα καταφέραμε !
Επιμέλεια άρθρου: ‘Αννα Μαγκιώση

Μαθήματα ρομποτικής !Η Sammy εν δράσει!

Μπορεί τα σχολεία να παραμένουν κλειστά λόγω του κορονοϊού,όμως οι επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις των εκπαιδευτικών σε STEM και ρομποτική συνεχίζονται από τον  υπεύθυνο συντονισμού της όλης δράσης τον κ Άρη Λούβρη.

Η πρώτη επιμόρφωση έγινε με τηλεκπαίδευση, την εβδομάδα που πέρασε ,όπου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας πήραν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί των επιλεγμένων σχολείων που συμμετέχουν στη δράση STEM 2.0

Η μέθοδος STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Τα ωφελούμενα σχολεία έχουν ήδη παραλάβει τον ειδικό εξοπλισμό που απευθύνεται στα παιδιά της ηλικίας αυτής (Kids First Coding & Robotics ) και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το σχολείο μας είναι ένα από αυτά ως e Twinning σχολείο από το 2018.

Όσο για τη Sammy,το ρομποτάκι μας είναι αξιολάτρευτη και σαν επίκαιρη θεματογραφία προσφέρει μια καρδιά στην γη που αιμορραγεί λόγω του κορονοϊού ,σαν ένδειξη συμπαράστασης!Δείτε το βίντεο εδώ:     https://vimeo.com/406530700

Για την εκτέλεση της άσκησης χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω κώδικας

 

Επιμέλεια άρθρου:  Άννα Μαγκιώση

Νηπιαγωγείο Ριζαριού: Παραλαβή ρομποτικού εξοπλισμού!

Έφτασε και το δικό μας ρομποτάκι! Το μοναδικό στο νομό Τρικάλων κι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι αυτό!

Το σχολείο μας έχει επιλεγεί  ως ένα από τα ωφελούμενα σχολεία της δράσης STEM2.0 που υλοποιεί η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning (ένα από τα 8 Νηπιαγωγεία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και το μοναδικό στο νομό Τρικάλων, το οποίο είναι και e Twinning σχολείο ),για το σχολικό έτος 2019-2020 και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι αυτό!

Στα πλαίσια αυτής της Δράσης συμμετέχουμε στο eTwinning έργο με ιδρυτικό ρόλο ,που φέρει τον τίτλο :»Let’s LEARN through STEM !ROBOTS make BRIDGES» και  υλοποιείται μεταξύ εταίρων Εσθονίας ,Λιθουανίας, Τουρκίας ,Ισπανίας και ενός ακόμη ελληνικού Νηπιαγωγείου  από την Καρδίτσα.

Η υλοποίηση του έργου μας έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2019 με τα υπάρχοντα ρομπότ στο Νηπιαγωγείο μας και έχουμε ήδη παραλάβει πριν λίγες ημέρες τον σχετικό εξοπλισμό που δίνεται μέσω της Δράσης  και το νέο ρομποτάκι μας τη Sammy!

Το Kids first Coding & Robotics θα αξιοποιηθεί στις δραστηριότητες του έργου, ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες και δεξιότητες προγραμματισμού.
Οι εκπαιδευτικοί των ωφελούμενων σχολείων είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια διαχείρισης του παραληφθέντος υλικού ,σε κέντρα STEM που διοργανώνονται αντίστοιχα σεμινάρια στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Εύχομαι σε όλους μας καλή αρχή και μπόλικη φαντασία για όμορφες δραστηριότητες !

Επιμέλεια άρθρου : Άννα Μαγκιώση

 

Δημιουργία νεου e Twinning έργου με τιτλο «Let’s learn through STEM. Robots make bridges»στα πλαίσια της δράσης STEM 2

Ένα ακόμη   e Twinning έργο με τίτλο «Let’s learn through STEM. Robots make bridges» ξεκίνησε στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού στα πλαίσια της δράσης STEM 2 στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μετά από επιλογή του τον περασμένο Ιούνιο .

Το έργο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και συμμετέχουν δύο Νηπιαγωγεία από Ελλάδα ,η Τουρκία,η Λιθουανία,η Ισπανία και η Εσθονία.

Ο στόχος του έργου είναι: Να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των παιδιών και των εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας έξυπνες συσκευές,

Μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και του ρομποτικού εξοπλισμού στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η διδασκαλία θα είναι πιο ενδιαφέρουσα για τα παιδιά και θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πιο ενεργό, διερευνητικό, πειραματικό τρόπο και θα βιώσουν επιτυχία στη διαδικασία εργασίας.

Τα παιδιά θα εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητές τους, θα αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης, θα παράγουν υλικά και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, θα αισθανθούν τη χαρά της δημιουργικότητας.

Οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργήσουν μαθησιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του έξυπνου εξοπλισμού (δισκία, ρομπότ, ρομποτική Lego) και θα δημιουργήσουν μαθησιακές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας εφαρμογές.Θα μάθουν επίσης για τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών χωρών και θα έρθουν σε επαφή με διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα θα αναπτύξουν τις ψηφιακές τους γνώσεις, θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε νέα τεχνολογικά θέματα και αναμένεται να είναι σε θέση να κάνουν συγκρίσεις ή υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γνώσης. Οι μαθητές θα αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης μέσω παιχνιδιών με άλλα παιδιά. Θα ασκηθούν με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και της ρομποτικής. Θα γνωρίζουν για την κουλτούρα άλλων ευρωπαϊκών εθνών και έρχονται σε πρώτη επαφή με άλλες γλώσσες. Άλλα αποτελέσματα είναι η δημιουργία γωνίας του eTwinning, η δημιουργία κοινών ιστοριών, παλετών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παζλ και ηλεκτρονικών βιβλίων και άλλου υλικού. Τα σχολεία θα εμπλουτίσουν τη δράση τους με τη συμμετοχή τους σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα γίνουν πολλαπλασιαστές καινοτόμων δράσεων. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης και διάδοσης των έργων θα ολοκληρωθούν.

Επιμέλεια άρθρου : Άννα  Μαγκιώση

» ICT and robotics for little children»

Μαζί με το τέλος της σχολικής χρονιάς ένα ακόμη e Twinning  πρόγραμμα που υλοποίησε το Νηπιαγωγείο Ριζαριού για το σχολ.έτος 2018-2019 έφτασε στο τέλος του με επιτυχία!

Πρόκειται για το έργο “ICT and robotics for little children” στο οποίο συμμετείχαν η Γαλλία, η Τουρκία, η Εσθονία ,η Σουηδία και η Ελλάδα .Υπεύθυνη του όλου έργου ήταν η κ. Μαγκιώση Άννα , Δ/ντρια του Ελληνικού Νηπιαγωγείου και το έργο αναπτύχθηκε αποκλειστικά μέσω διαδικτύου( συνεργασία online)

Σκοπός του έργου ήταν η κατανόηση της σπουδαιότητας της νέας τεχνολογίας  στη ζωή μας ,συμπεριλαμβανομένων του STEAM και της ρομποτικής από τα μικρά παιδιά, μέσω σχετικών επιλεγμένων δραστηριοτήτων από το πρόγραμμα σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή τους.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση, τον πειραματισμό και την αναζήτηση στα χέρια όχι μόνο των μαθητών της προσχολικής εκπαίδευσης αλλά κι όλων των επιπέδων, διότι προσφέρουν μια διαθεματική προσέγγιση σε πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και επιστήμες , διευκολύνει την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύει την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Οι δραστηριότητες του σχεδίου σχεδιάστηκαν προσεκτικά για την επίτευξη των στόχων του έργου. Τα παιδιά μέσω των σχετικών επιλεγμένων δραστηριοτήτων από την περιοχή της προσχολικής εκπαίδευσης  ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους στην έρευνα, την κριτική και την δημιουργική σκέψη μέσω της χρήσης των ΤΠΕ στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία.Οι δραστηριότητες STEAM παρείχαν στα παιδιά  ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας  τους να απαντήσουν σε ερωτήματα και να εμπλακούν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.Μέσω  του STEM ,καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες έγινε ,με βιωματικά projects όπου τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά. Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά έμαθαν  να προγραμματίζουν ρομπότ μαθαίνοντας τη διαδικασία του προγραμματισμού.

    

  

 

  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά  μοιράστηκαν τη δουλειά τους με παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία ιστού και περιβάλλοντα στο διαδίκτυο κι έμαθαν για τον πολιτισμό των συμμετεχουσών χωρών, κατανόησαν την συνύπαρξή τους κι ότι αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου που ονομάζεται Ευρώπη Η χρήση του υπολογιστή τους εξοικείωσε με βασικές λειτουργίες που τους οδηγούν στην ανακάλυψη ενός νέου εργαλείου δημιουργίας και έκφρασης ως μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Το έργο αυτό συνέβαλε στην προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών μέσω των ευκαιριών που προσφέρθηκαν από τη χρήση έξυπνων συσκευών και με πειραματισμό με διαφορετικά υλικά, τη μάθηση μέσω παιχνιδιού, τη συνεργασία με άλλα παιδιά, την τήρηση των κανόνων και ευθυνών και  την αποδοχή της ποικιλομορφίας των άλλων.

  

 

Όμως  το έργο δεν σταμάτα εδώ!Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε από την ΕΥΥ e Twinning ότι το Νηπιαγωγείου Ριζαριού είναι ανάμεσα στα 280 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέχθηκαν σε πρώτη φάση να υλοποιήσουν e-twinning πρόγραμμα προσανατολισμένο στο STEM την σχολική χρονιά 2019-2020 ,παραλαμβάνοντας από Σεπτέμβριο  τον αντίστοιχο εξοπλισμό ! Έτσι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η εισαγωγή των STEM στο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου είναι γεγονός και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι αυτό. Διαβάστε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:   http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/829-etwinning-stem 

Νέες προκλήσεις περιμένουν  παιδιά , εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς  από Σεπτέμβριο !

Επιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση