Υπεύθυνοι τμημάτων 2023-2024

 

Τμήμα Υπεύθυνος καθηγητής
Α1 Παπαγγελοπούλου Κων/να
Α2 Λειβαδά Παυλίνα
Α3 Παρασκευοπούλου Ανδριάνα
 
Β1 Παπαθεοδώρου Δήμητρα
Β2 Νικολοπούλου Αριστέα
Β3 Δημακοπούλου Ανδριάνα
  
Γ1 Ντίρλης Αθανάσιος
Γ2 Θεοφανόπουλος Γεώργιος
Γ3 Τομαράς Δημήτριος
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση