Συνάντηση Εργασίας με Συντονιστές και Συντονίστριες των Σχεδίων Δράσεις στα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης των ΣΕΕ Βετσόπουλου Αποστόλου, Γεωργούση Ακριβής και Καραλή Βασιλικής.

Επιμορφωτικό Υλικό Συνάντησης Εργασίας με Συντονιστές και Συντονίστριες των Σχεδίων Δράσεις
στα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης των ΣΕΕ Βετσόπουλου Αποστόλου, Γεωργούση
Ακριβής και Καραλή Βασιλικής 11-11-2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧ. ΜΟΝ_11-11-2022_ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ_ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ_ ΚΑΡΑΛΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ_11-11-2022

Παράδειγμα υλοποίησης και τεκμηρίωσης σχεδίου δράσης