Οδηγός για ψυχολογικές υπηρεσίες στο σχολείο

Οδηγός για ψυχολογικές υπηρεσίες στο σχολείο_χαρακτ_εικόνα

Οδηγός για ψυχολογικές υπηρεσίες στο σχολείο
(Οδηγός για σχολικούς ψυχολόγους σε σχολικά δίκτυα (ΣΔΕΥ), αλλά και γενικότερα στην
σύγχρονη Γενική & Ειδική Αγωγή)
του Λάζαρου Α. Βλαχόπουλου, PsyD, Σύμβουλου Β’, ΙΕΠ

Επίσης …

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-08-17-58-58

https://el.promehs.org/