ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύουμε προτάσεις με ενδεικτικό υλικό για Απομακρυσμένη (όχι απόμακρη) σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης Διδασκαλία (Emergency Remote Teaching) και όχι πάντα καλά σχεδιασμένη και καλά προετοιμασμένη  «Εκπαίδευση από Απόσταση» / «Μεικτή Εκπαίδευση» (Online Learning / Blended Learning) για το Δημοτικό Σχολείο με σκοπό να ενισχύσουμε, στηρίξουμε τους μαθητές να διατηρήσουν την επαφή τους με το σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα αρχεία ενημερώνονται δυναμικά από κάθε Σ.Ε.Ε. για αυτό προτείνουμε να τις επισκέπτεστε περιοδικά για να βλέπετε το ενημερωμένο υλικό και τις νέες προτάσεις.

Το υλικό είναι οργανωμένο με ενδεικτικές προτάσεις:

Α. Γενικές για πολλά μαθήματα από πολλές τάξεις ταυτόχρονα

Β. Γενικές για πολλά μαθήματα ανά τάξη ταυτόχρονα

Γ.  Ειδικές για ένα μάθημα μίας τάξης


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  – ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: Εκπαιδευτικό Υλικό

Η Διαφορετικότητα: Δικαίωμα και Κατάκτηση

Αγγελόπουλος Ηρακλής Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 – 6ης Ενότητα  Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Ελλάδας

Βαλμάς Θ. ΣΕΕ ΠΕ70,  Σακούλης Δ. ΣΕΕ ΠΕ70, Ζησιμόπουλος Δ. ΣΕΕ ΕΑΕ,   ΑντζουλάτοςΆγγελος, ΠΕ70 1ο Δ.Σχ. Μεσολογγίου Σπυροπούλου Δήμητρα,ΠΕ71Δ.Σχ.Μεσάριστας, Σωτηρόπουλος Αντώνης, ΠΕ70 Δ.Σχ. Ξηροπηγάδου
Αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Οδηγίες_παραδείγματα εφαρμογών

 

 

Κονιδάρης Γεώργιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 – 9ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Ελλάδας

Ψηφιακή Αξιολόγηση

(δύο παρουσιάσεις χρήσιμες στην ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην δια ζώσης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από την ενδοσχολική επιμόρφωση στο ΔΣ Φαρρών σε συνεργασία με τον Συντονιστή εκπαιδευτικού Έργου κ. Γεώργιο Κονιδάρη, έπειτα από συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα Erasmus+KA1 «Learning for all, learning as one»)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ(2ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας, Αρμόδιος Τσιβάς ΣΕΕ ΠΕ70)

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟ
(2ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας, Αρμόδιος Τσιβάς ΣΕΕ ΠΕ70)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
(ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – ΣΕΕ ΠΕ70)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

 

Αγγλικά – ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Β’ Ξένη Γλώσσα Γαλλικά – ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Β’ Ξένη Γλώσσα Γερμανικά  – ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Εικαστικά – ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Θεατρική Αγωγή – ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Μουσική – ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΤΠΕ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Φυσική Αγωγή – ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

 


A’  ΤΑΞΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

A’  ΤΑΞΗ – Γλώσσα

A’  ΤΑΞΗ – Μαθηματικά

A’  ΤΑΞΗ – Μελέτη Περιβάλλοντος

 

Α’ ΤΑΞΗ – ΤΠΕ

 

Α ΤΑΞΗ – Αγγλικά

 

Α ΤΑΞΗ – Εικαστικά

 

Α ΤΑΞΗ Φυσική Αγωγή

 


Β’ ΤΑΞΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Β’  ΤΑΞΗ – Γλώσσα

Β’  ΤΑΞΗ – Μαθηματικά

Β’  ΤΑΞΗ – Μελέτη Περιβάλλοντος

 

Β’  ΤΑΞΗ – ΤΠΕ

 

Β’  ΤΑΞΗ – Αγγλικά

 

Β’  ΤΑΞΗ – Εικαστικά

 

Β’  ΤΑΞΗ Φυσική Αγωγή


Γ’ ΤΑΞΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Γ’  ΤΑΞΗ – Γλώσσα

Γ’  ΤΑΞΗ – Μαθηματικά

 

Γ’  ΤΑΞΗ – Μελέτη Περιβάλλοντος

Γ’  ΤΑΞΗ – Ιστορία

 

Γ’  ΤΑΞΗ – Θρησκευτικά

 

Γ’  ΤΑΞΗ – ΤΠΕ

 

Γ’  ΤΑΞΗ – Αγγλικά

 

Γ’  ΤΑΞΗ Εικαστικά

 

Γ’  ΤΑΞΗ – Φυσική Αγωγή

 

 


Δ’ ΤΑΞΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

Δ’  ΤΑΞΗ – Γλώσσα

Δ’  ΤΑΞΗ – Μαθηματικά

Δ’  ΤΑΞΗ – Μελέτη Περιβάλλοντος

Δ’  ΤΑΞΗ – Ιστορία

 

Δ’  ΤΑΞΗ – Θρησκευτικά

 

Δ’  ΤΑΞΗ – Αγγλικά

 

Δ’  ΤΑΞΗ – ΤΠΕ

 

Δ’  ΤΑΞΗ Φυσική Αγωγή

 

Δ’  ΤΑΞΗ – Εικαστικά

 


Ε’ ΤΑΞΗ- ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία και Θρησκευτικά Γεωγραφία, Κοινωνική Πολιτική Αγωγή, Φυσικά

 

Ε’ ΤΑΞΗ – ΓΛΩΣΣΑ

 

Ε’ ΤΑΞΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ε’ ΤΑΞΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ε’ ΤΑΞΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Ε’ ΤΑΞΗ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

Ε’ ΤΑΞΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Ε’ ΤΑΞΗ – ΦΥΣΙΚΑ

Ε’ ΤΑΞΗ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 Ε ΤΑΞΗ – Αγγλικά

 

Ε ΤΑΞΗ – Β’ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά)

 

Ε ΤΑΞΗ ΤΠΕ

Ε ΤΑΞΗ – Εικαστικά

 

Ε ΤΑΞΗ – Φυσική Αγωγή

 


ΣΤ’ ΤΑΞΗ- ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία και Θρησκευτικά Γεωγραφία, Κοινωνική Πολιτική Αγωγή, Φυσικά

ΣΤ’ ΤΑΞΗ – ΓΛΩΣΣΑ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ – ΦΥΣΙΚΑ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΤ ΤΑΞΗ – Αγγλικά

ΣΤ ΤΑΞΗ – Β’ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά)

ΣΤ ΤΑΞΗ – ΤΠΕ

ΣΤ ΤΑΞΗ – Εικαστικά

ΣΤ ΤΑΞΗ – Φυσική Αγωγή

Ένα σχόλιο σχετικά με το “ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ”

Αφήστε μια απάντηση