Εργαστήρια δεξιοτήτων 2021-2022  

Νηπιαγωγείο Ριζαριού :  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2021-2022  

Βασικός προσανατολισμός : To όραμά μας !

Το Νηπιαγωγείο Ριζαριού είναι ένα σχολείο με άρτια καταρτισμένο προσωπικό που προσφέρει στους μαθητές ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας ίσες ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνικοποίηση τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας του αύριο, όπου πρόκειται να ζήσουν, Είναι ένα σχολείο που προσφέρει ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία και εξελίσσεται συνεχώς, εντάσσοντας κάθε είδους καινοτομία στο πρόγραμμα του.Από το 1996 μέχρι και σήμερα εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, Ολυμπιακής παιδείας, κυκλοφοριακής αγωγής και ευρωπαϊκών  σχεδίων  Comenius, Erasmus+ και e twinning  κι έχει να παρουσιάσει πλούσια μια πλούσια δράση με  τιμητικές  διακρίσεις σε τοπικό ,Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο ,ενώ από  το  2018 έχουν ενσωματωθεί η νέα τεχνολογία ,τα STEAM ,η ρομποτική και η διδασκαλία αγγλικών στο  αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου κι εφαρμόζονται με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι ένα σχολείο ανοικτό για τους γονείς και η ενεργός συμμετοχή των γονέων είναι ορατή σε κάθε έκφραση της.

Μέρος της φιλοσοφίας μας και προτεραιότητά μας είναι να βελτιώσουμε το έργο μας, με την υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας, προς όφελος του συνόλου της σχολικής μονάδας. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα είναι καινοτόμο και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους.

Με την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων  στοχεύουμε στην  ενίσχυση της καλλιέργειας δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 21ου αιώνα δηλαδή της τεχνολογίας και  της επιστήμης  και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής των παιδιών προκειμένου να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον.

Δείτε όλο το σχέδιο δράσης στον παρακάτω σύνδεμο:

https://docs.google.com/document/d/1PaAHE8pXMGPBvs-P-yjfSPohjwizZhgT/edit?usp=sharing&ouid=102814123182258073255&rtpof=true&sd=true

Για το  σχολικό έτος 2021-2022 θα εξεταστούν οι παρακάτω ενότητες  

1η θεματική ενότητα :  ZΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ -ΕΥ ΖΗΝ

Σχέδιο Δράσης  με τίτλο:  «Στο ΔΡΟΜΟ με ασφάλεια»

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Αυτομέριμνα, αυτορρύθμιση, υπευθυνότητα, αλληλεγγύη, πρωτοβουλία, συνεργασία, κοινωνικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων.

Σκοπός : Να έρθουν σε επαφή με απλό και παιγνιώδη τρόπο με τα βασικά σήματα του ΚΟΚ. Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τους βασικούς κανόνες οδήγησης ποδηλάτου, να γνωρίσουν και να επιλέξουν τον κατάλληλο εξοπλισμό του ποδηλάτη. Να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στη χρήση της ζώνης στο αυτοκίνητο.

2η θεματική ενότητα : ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχέδιο Δράσης  με τίτλο:  «Ανακύκλωση στο Νηπιαγωγείο»

Σκοπός: Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει κατανοητό από τους/τις μαθητές/τριες ότι τα απορρίμματα είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και η διαχείρισή τους αποτελεί σημαντικότατη ευθύνη όλων, μικρών και μεγάλων.

3η θεματική ενότητα : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΙ ΕΝΕΡΓΩ 

Σχέδιο Δράσης  με τίτλο:  «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Σκοπός: Βασικός σκοπός είναι τα παιδιά να προβληματιστούν για τη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο και τη χρήση του υπολογιστή, να κατανοήσουν τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς για ασφαλή πλοήγηση και να γνωρίσουν τρόπους αναζήτησης βοήθειας.

4η θεματική ενότητα : ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

Σχέδιο Δράσης  με τίτλο:  «STEM και Ηλιακό σύστημα»

Στόχοι: Δραστηριότητες γνωριμίας της ομάδας αλλά και πρόκλησης ενδιαφέροντος για το θέμα. Τα παιδιά καλούνται να μάθουν τους πλανήτες του Ηλιακού συστήματος και να οπτικοποιήσουν τη σκέψη τους με τη δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη και με βιωματικό τρόπο να αναπαραστήσουν την τροχιά που έχουν οι πλανήτες και ο Ήλιος.Να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη ρομποτική και τον προγραμματισμό με παιγνιώδη τρόπο και τις διαδρομές, να κατανοήσουν την εναλλαγή ημέρας-νύχτας.

Αντίκτυπος κι αναμενόμενα οφέλη 

Mάθηση με εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Σύσφιξη σχέσεων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, συνεργασία, αλληλεπίδραση. (συνεργασία για τη σύνταξη σχεδίου : Παπαγιάννη Αικατερίνη )

Επιμέλεια άρθρου: ‘Aννα Μαγκιώση