Δημιουργία νεου e Twinning έργου με τιτλο «Let’s learn through STEM. Robots make bridges»στα πλαίσια της δράσης STEM 2

Ένα ακόμη   e Twinning έργο με τίτλο «Let’s learn through STEM. Robots make bridges» ξεκίνησε στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού στα πλαίσια της δράσης STEM 2 στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μετά από επιλογή του τον περασμένο Ιούνιο .

Το έργο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και συμμετέχουν δύο Νηπιαγωγεία από Ελλάδα ,η Τουρκία,η Λιθουανία,η Ισπανία και η Εσθονία.

Ο στόχος του έργου είναι: Να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των παιδιών και των εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας έξυπνες συσκευές,

Μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και του ρομποτικού εξοπλισμού στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η διδασκαλία θα είναι πιο ενδιαφέρουσα για τα παιδιά και θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πιο ενεργό, διερευνητικό, πειραματικό τρόπο και θα βιώσουν επιτυχία στη διαδικασία εργασίας.

Τα παιδιά θα εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητές τους, θα αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης, θα παράγουν υλικά και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, θα αισθανθούν τη χαρά της δημιουργικότητας.

Οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργήσουν μαθησιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του έξυπνου εξοπλισμού (δισκία, ρομπότ, ρομποτική Lego) και θα δημιουργήσουν μαθησιακές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας εφαρμογές.Θα μάθουν επίσης για τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών χωρών και θα έρθουν σε επαφή με διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα θα αναπτύξουν τις ψηφιακές τους γνώσεις, θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε νέα τεχνολογικά θέματα και αναμένεται να είναι σε θέση να κάνουν συγκρίσεις ή υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γνώσης. Οι μαθητές θα αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης μέσω παιχνιδιών με άλλα παιδιά. Θα ασκηθούν με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και της ρομποτικής. Θα γνωρίζουν για την κουλτούρα άλλων ευρωπαϊκών εθνών και έρχονται σε πρώτη επαφή με άλλες γλώσσες. Άλλα αποτελέσματα είναι η δημιουργία γωνίας του eTwinning, η δημιουργία κοινών ιστοριών, παλετών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παζλ και ηλεκτρονικών βιβλίων και άλλου υλικού. Τα σχολεία θα εμπλουτίσουν τη δράση τους με τη συμμετοχή τους σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα γίνουν πολλαπλασιαστές καινοτόμων δράσεων. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης και διάδοσης των έργων θα ολοκληρωθούν.

Επιμέλεια άρθρου : Άννα  Μαγκιώση