Ευχαριστήρια Επιστολή και Έπαινος από το Χαμόγελο του Παιδιού!!!!!!!2019

Το Χαμόγελο του παιδιού , έστειλε Έπαινο προς το σχολείο μας και Ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου για τη σημαντική  προσφορά του σχολείου μας  στέλνοντας τρόφιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης!

Άλλος ένας  έπαινος που θα κοσμεί  το σχολείο μας, για να μας θυμίζει πάντα την ευγενική χειρονομία των γονιών και  μαθητών! Μπράβο !!!!!!!

Συγχαρητήρια  στους μαθητές του σχολείου,στους γονείς τους,  και στον Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου για την πρωτοβουλία  αυτή.

«Τα σύμβολα καιρού και τα γυρίσματα του  –Oμίχλη » 2019

Τίτλος:«Τα σύμβολα καιρού και τα γυρίσματα του  –Oμίχλη »

Μία εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας με τη μορφή μσεναρίου και την χρήση ΤΠΕ του Φωτόδεντρου της προσομοίωσης  του cmaps και του tuxpaint.

Γνωστικό αντικείμενο ή γνωστικά αντικείμενα:

Οι παρακάτω δραστηριότητες εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο Παιδί και περιβάλλον, Φυσικές επιστήμες, Παιδί και Πληροφορική.

Τάξη ή τάξεις στις οποίες απευθύνεται:

Το μ-σενάριο απευθύνεται σε τάξεις Νηπίων και Προνηπίων.

Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα:

Στο τέλος του μ-σεναρίου τα παιδιά αναμένεται

Ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο:

 • Να αναγνωρίζουν τα διάφορα καιρικά φαινόμενα.
 • Να διακρίνουν τα σύμβολα του καιρού και να ανακαλύψουν την σημασία τους.
 • Να κατανοήσουν το φαινόμενο της ομίχλης και τις συνθήκες που το προκαλούν
 • Να υλοποιούν με ευχέρεια δραστηριότητες με μαθησιακά αντικείμενα-Φωτόδεντρο.
 • Να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με λογισμικά προσομοίωσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης

Ως προς τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών

 • Να εξοικειωθούν με την έννοια «σύρε και άφησε» την μπάρα.
 • Να εξοικειωθούν με την χρήση του ποντικιού.

Ως προς τη Μαθησιακή Διαδικασία

 • Να αποκτήσουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Να επικοινωνούν μεταξύ τους, να τηρούν τους κανόνες της ομάδας και να σέβονται τις απόψεις των άλλων

 Συνοπτική περιγραφή:

Το μ-Σενάριο «Έχει ο καιρός γυρίσματα –Oμίχλη» αποτελεί μέρος της ευρύτερης θεματικής  ενότητας Καιρός –καιρικά φαινόμενα.

Πρώτη δραστηριότητα:

Παρατηρήσαμε σε εικόνες από το διαδίκτυο διάφορα καιρικά φαινόμενα και μιλήσαμε για τις εμπειρίες μας.

Αφού λοιπόν έχουν προηγηθεί οι ερωτήσεις ανίχνευσης και καταγραφή των πρότερων γνώσεων των παιδιών σχετικά με τα διάφορα καιρικά φαινόμενα και εστιάζοντας στην ομίχλη..

 

O εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας και τα νήπια συμπληρώνουν στο πεδίο αναζήτησης

https://www.google.com/

το περιβάλλον http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6956?locale=el

και αναζητούν την παρακάτω δεύτερη δραστηριότητα:

 1. Δραστηριότητα: περιλαμβάνει το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο:
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει έναν μετεωρολογικό χάρτη της Ελλάδας προς εξερεύνηση, προκειμένου οι μαθητές να ανακαλύψουν τη σημασία των μετεωρολογικών συμβόλων.

Ακούμε προσεχτικά τις φωνητικές οδηγίες.

Χωρίζουμε τα παιδιά σε δυάδες  και ξεκινάμε.

Στην κάθε ομάδα ένα παιδί προβλέπει την σημασία του μετεωρολογικού συμβόλου που επιλέγει στο χάρτη και το άλλο με την βοήθεια του ποντικιού το επιλέγει ανοίγοντας το  για να ακούσουμε αν η πρόβλεψη είναι σωστή.

O εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας και τα νήπια συμπληρώνουν στο πεδίο αναζήτησης

https://www.google.com/

το περιβάλλον http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6952?locale=el

 

και αναζητούν την παρακάτω Τρίτη δραστηριότητα:

3.Δραστηριότητα:περιλαμβάνει το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο:

 ΤΑΙΡΙΑΞΕ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!

Πρόκειται για ένα Παιχνίδι μνήμης για τα σύμβολα του καιρού και τις περιγραφές τους. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές τι σημαίνει κάθε μετεωρολογικό σύμβολο. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές  μπορούν να παρατηρήσουν τον πίνακα με τα μετεωρολογικά σύμβολα και την ερμηνεία τους. Στη συνέχεια, πρέπει να θυμηθούν πού βρισκόταν το καθένα, ώστε να δημιουργήσουν τα σωστά ζευγάρια. Το παιχνίδι έχει δύο επίπεδα δυσκολίας (ένα εύκολο με δώδεκα τετράγωνα και ένα δυσκολότερο με είκοσι), ανάλογα με την ηλικία ή τις ικανότητες των μαθητών.

 

Ακούμε προσεχτικά τις φωνητικές του οδηγίες και χωριζόμαστε σε δυάδες και ξεκινάμε. Σε συνεργασία το ένα παιδί επιλέγει δύο καρτέλες και το άλλο με την βοήθεια του ποντικιού τις αποκαλύπτει.

  

 O εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας στη συνέχεια  και τα νήπια συμπληρώνουν στο πεδίο αναζήτησης

https://www.google.com/

το περιβάλλον https://www.youtube.com/watch?v=7xa0Aft_Bcs

και αναζητούν την παρακάτω τέταρτη δραστηριότητα:

4.Δραστηριότητα:περιλαμβάνει το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο:

<<Πως δημιουργείται η ομίχλη>>  το οποίο είναι ένα βίντεο και ο εκπαιδευτικός διαβάζει τους υπότιτλούς και πατώντας pause δίνει τις κατάλληλες διευκρινήσεις όπου είναι απαραίτητο και κάνει  στα νήπια ερωτήσεις σχετικές με το θέμα για να διαπιστώσει ότι έχουν κατανοήσει αυτό που παρακολουθούν. π.χ.

 • Έχεις βρεθεί ποτέ σε περιβάλλον ομίχλης?
 • Τι αισθάνθηκες?
 • Ποια η διαφορά της ομίχλης από την καταχνιά?

Και περνάμε στην  δραστηριότητα προσομοίωσης.

O εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας και τα νήπια συμπληρώνουν στο πεδίο αναζήτησης

https://www.google.com/

το περιβάλλον http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6771

και αναζητούν την παρακάτω Πέμπτη δραστηριότητα:

5.α.Δραστηριότητα:περιλαμβάνει το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο:

Η δημιουργία της ομίχλης.

Πρόκειται για μία δραστηριότητα προσομοίωσης σχετικά με το φαινόμενο της ομίχλης. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εμπειρική κατανόηση των συνθηκών που προκαλούν το φαινόμενο. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να μεταβάλουν τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, ένταση ανέμου) και να παρατηρήσουν πότε δημιουργείται και πότε διαλύεται η ομίχλη.

Ακούμε προσεχτικά τις φωνητικές του οδηγίες

και χωριζόμαστε σε δυάδες και ξεκινάμε. Σε συνεργασία το ένα παιδί παρατηρεί και το άλλο σύρει και αφήνει την μπάρα θερμοκρασίας και υγρασίας ανάλογα προσπαθώντας να δημιουργήσουν ή να διαλύσουν την ομίχλη.

Για περισσότερη εξάσκηση κι αν τα νήπια ενθουσιαστούν μπορούμε να τους προτείνουμε μία δεύτερη δραστηριότητα προσομοίωσης.

O εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας και τα νήπια συμπληρώνουν στο πεδίο αναζήτησης

https://www.google.com/

το περιβάλλον http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6769?locale=el

και αναζητούν την παρακάτω Πέμπτη β δραστηριότητα:

5.β.Δραστηριότητα:περιλαμβάνει το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο:

Παράγοντες δημιουργίας της ομίχλης.

Πρόκειτε για μία Δυναμική οπτική αναπαράσταση με πληροφορίες, σχετικά με την ομίχλη και τους παράγοντες που τη δημιουργούν. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εμπειρική κατανόηση των παραμέτρων που συμβάλουν στον σχηματισμό ομίχλης. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την εικόνα με τη γέφυρα που ενώνει δύο οικισμούς και να μελετήσουν τις πληροφορίες για την ομίχλη. Στη συνέχεια, μεταβάλλοντας τη νέφωση (θερμοκρασία, υγρασία), την ένταση του ανέμου και την ώρα της ημέρας, μπορεί κανείς να παρατηρήσει πότε εμφανίζεται και πότε διαλύεται η ομίχλη.

Τα νήπια χωρισμένα σε ομάδες συζητούν με τη βοήθεια καρτελών των διαφόρων μεταβλητών για το τι θα επέλεγαν  για την δημιουργία η όχι της ομίχλης και οι εκπρόσωποι της ομάδας  με την βοήθεια του ποντικιού δοκιμάζουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των παραμέτρων ώρας, άνεμου και νέφωσης που υπάρχουν στην εικόνα προκειμένου να διαλυθεί η ομίχλη και να περάσουν με ασφάλεια το γεφυράκι.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης στο τέλος O εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας και τα νήπια συμπληρώνουν στο πεδίο αναζήτησης

https://www.google.com/

το περιβάλλον

https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1T93QL3W8-2D27J1Z-GC

και αναζητούν την παρακάτω έκτη δραστηριότητα:

6.Δραστηριότητα:περιλαμβάνει το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο:Καιρός .

Πρόκειτε για έναν εννοιολογικό χάρτη στο cmaps στον οποίο υπάρχουν τα είδη καιρού με τους ήχους τους και τα μετεωρολογικά σύμβολα .

Τα νήπια σε δυάδες το ένα επιλέγει ένα μετεωρολογικό σύμβολό και με την βοήθεια του ποντικιού ανοίγει τον υπερσύνδεσμο και ακούει τον ήχο και το ζευγάρι του με κλειστά μάτια και μόνο ακούγοντας πρέπει να αναγνωρίσει το είδος καιρού και στην συνέχεια να διασταυρώσει την επιτυχημένη ή όχι απάντηση.

 1. Δραστηριότητα:Τελειώνοντας η εκπαιδευτικός προτρέπει τα νήπια να διασκεδάσουν ζωγραφίζοντας στο Tux Paint χρησιμοποιώντας το πινέλο από τα εργαλεία και ανάλογα χρώματα να σχεδιάσουν τα μετεωρολογικά σύμβολα και στη συνέχεια να αποθηκεύσουν και να εκτυπώσουν το έργο τους.

 

Τελικά γιατί μας ενδιαφέρει ο καιρός; Τι είναι αυτό που τον κάνει σημαντικό και ποια είναι η σχέση του με την καθημερινή μας ζωή;

Προστιθέμενη αξία ως προς την χρήση των Τ.Π.Ε:

του μ-σεναρίου είναι οι  μαθητές μας να αναρωτηθούν, να ενημερωθούν, να μάθουν και να αναγνωρίζουν  τα διάφορα καιρικά φαινόμενα  με παιγνιώδη τρόπο μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και παιχνίδια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε πάλι Νέο Έτος 2019.

 

Ξεκινήσαμε με την Νέα Χρονιά με το πώς περάσαμε ,πιες είναι οι επιθυμίες μας τις οποίες κάναμε κολάζ .

Μιλήσαμε για τα έθιμα των Θεοφανίων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και τα αποδώσαμε εικαστικά!!

Πολλές γιορτές κι αυτό το μήνα ,πολλά κεράσματα και μεις μέσα στην τάξη….

Ζωγραφίζαμε  και τις ζωγραφιές τις αφιερώναμε στους εορτάζοντες των ημερών.

Μιλήσαμε για τους 12 Μήνες και ακούσαμε το παραμύθι με την κυρά καλή.

Tραγουδήσαμε και μάθαμε το τραγούδι του Γενάρη…και τις ονομασίες του….

  

Κάναμε αναφορά σε θέματα του χειμώνα

Μάθαμε κι άλλα χρώματα και σχήματα και γράμματα και αριθμούς...

  

Ώρα μηδέν και για το Πατρινό μας Καρναβάλι….

Τιμήσαμε σαν γνήσιοι πατρινοί την έναρξη του καρναβαλιού και φιλοτεχνήσαμε τον καρνάβαλο της Ανακύκλωσης ,στρογγυλός σαν την Γη και χαμογελαστός γιατί εμείς φροντίζουμε για αυτό.

 

Φτιάξαμε τις μάσκες του Σούπερ ήρωα της ανακύκλωσης και της Νεραιδούλας της Ανακυκλωσούλας!!!!!!!

     

Εκφράσαμε εικαστικά τις καρναβαλικές στολές των ονείρων μας

Μάθαμε το Β από το βασιλόπιτα

και Κάναμε τις ανάλογες προετοιμασίες για την κοπή της Βασιλόπιτας. Μας βοήθησε σε αυτό η κ. Νικολία και βάλαμε όλοι ένα χεράκι να φτιάξουμε την βασιλόπιτα αφιερωμένη στο χριστό, στο φτωχό στον πράσινο Αη Βασίλη και στο σχολειό. Τυχερός ο Αη Βασίλης του προγράμματος μας ………. ευχαριστούμε κ. Νικολία και του χρόνου με υγεία!!!!!!!!!!!!!

 

Κόψαμε όμως και μία δεύτερη βασιλόπιτα για τους μαθητές από το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας. Εδώ βρεθήκαμε όλοι μαζί ,μικροί και μεγάλοι στο αμφιθέατρο του σχολείου μας. Είπαμε τα κάλαντα ,μας ευλόγησε ο πάτερ και φάγαμε το κομμάτι μας και οι τυχεροί πήραν τα δώρα  τους μα και όλοι φύγαμε με ένα τεράστιο μπαλόνι!!!!!!

Καλή μας χρονιά λοιπόν και δημιουργία.Ας βάλουμε όλοι ένα χεράκι να τα καταφέρουμε!

και οι Τρεις Ιεράρχες ας μας ευλογούν δίνοντας μας φώτιση……

Ευτυχισμένο το 2019!!!

.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μ.Ε.Τ με θέμα Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 2019

Για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο στα πλαίσια του προγράμματος μας με το eTwinning ήταν ο λόγος που επισκεφτήκαμε το Μ.Ε.Τ.

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας {Μ.Ε.Τ} αποτελεί έναν ευχάριστο χώρο άτυπης εκπαίδευσης, πειραματισμού, συνεργασίας, απόκτησης γνώσης και εμπειρίας, αλλά και διασκέδασης. Λειτουργεί στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης σαν Εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών.

  

 

Παρακολουθήσαμε την εκπαιδευτική δράση «Περιπέτειες στην Αραχνοϊστόπολη» για το Νηπιαγωγείο και Α και Β Δημοτικού και  γνωρίσαμε  με απλό και ευχάριστο τρόπο τους κινδύνους στο διαδίκτυο με στόχο την καλλιέργεια καλής συμπεριφοράς στη χρήση του και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην αντιμετώπιση κινδύνων.

Αρχικά παρακολουθήσαμε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου την ιστορία της Αραχνοιστούπολης η Ιστούπολης

και στο τέλος απαντήσαμε σε κατάλληλες ερωτήσεις στο Τεστ Αξιολόγησης και τα καταφέραμε περίφημα στο 100%.

Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε ομάδες και μιλήσαμε για την ηλεκτρονική αλληλογραφία για το πως γίνεται και τι πρέπει να προσέχουμε και προσκαλέσαμε με email τους φίλους μας από την άλλα ομάδα να συναντηθούμε για να γνωρίσουμε την Αράχνη και να παίξουμε.

Ξετρελαθήκαμε όταν την είδαμε….ήταν πελώρια με πολύχρωμες κορδέλες.Χορέψαμε μαζί της το Χοκυ ποκυ

και στη συνέχεια πάιξαμε το παιχνίδι κάνω γνωριμία με αγνώστους αναγνωρίζοντας ποίος είναι ψεύτης ή καλός.

Περάσαμε υπέροχα!!

Σας ευχαριστούμε αρμόδιοι του Μ.Ε.Τ. θα έρθουμε ξανά!!!!!

ΒΡΑΒΕΙΑ για τα Ευέλικτα καπάκια 2017-18.

“ΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ” είναι τίτλος της δράσης που ενώνει μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς από Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, από όλο το Νομό Αχαΐας.

Απίστευτη συμμετοχή και μοναδική επιτυχία και φέτος για την περσινή χρονιά 2017-2018. Κάθε χρόνο και πιο πολλά κιλά!!!!!!

Την δράση  σχεδίασαν και  συντόνισαν οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε άμεση συνεργασία με τους «Gefyristas», (ομάδα εθελοντισμού ενεργών πολιτών). και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία (Π.ΟΜ. ΑΜΕΑ) Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Το απόγευμα  της Τρίτης 16/01/2019 στην “Αγορά Αργύρη” παρουσιάστηκε η δράση  και τα αποτελέσματά της για το σχολικό έτος 2017-2018. Βραβεύθηκαν όλοι οι  φορείς που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση της δράσης  και  τα σχολεία τα οποία συγκέντρωσαν πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών πωμάτων.

18.690 κιλά πλαστικά καπάκια συγκέντρωσαν  22.034 μαθητές/τριες, από 180 σχολεία της Αχαΐας.

Η Ειδική Επιτροπή, που έχει συγκροτηθεί για να συντονίζει τη δράση, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των σχολείων διέθεσε, μέσω αγοράς ειδών, το χρηματικό ποσόν που συγκεντρώθηκε στα παρακάτω σχολεία:

 • 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών
 • 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών
 • 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών
 • 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών
 • 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
 • 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών
 • 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών
 • 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών
 • 18ο Γυμνάσιο Πάτρας
 • ΕΕΕΕΚ Αχαΐας
 • ΕΕΕΕΚ Αιγίου
 • Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Πάτρας

Η δράση  έχει διαρκή χαρακτήρα, συνεχίζεται από χτες για την επόμενη χρονιά και δένει όλο και περισσότερα σχολεία στην κοινή προσπάθεια για ένα καθαρότερο περιβάλλον με κοινωνική ευαισθησία”.

 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2018.Ο Αη Βασίλης φέτος είναι…πράσινος.

Θεατρικό Χριστουγέννων 2018-2019:

 Στα πλαίσια του προγράμματος μας στο eTwinning για την Ανακύκλωση Be cool and Recycle in school αποφασίσαμε η Xριστουγεννιάτικη γιορτή να είναι σχετική για να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε διάχυση των ως τώρα αποτελεσμάτων και να ακουστεί η προσπάθεια μας σε όλη την σχολική κοινότητα αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Μπρος ολοταχώς λοιπόν και προετοιμασίες πυρετωδώς.Ετοιμάσαμε τις προσκλήσεις τις γιορτής

Ετοιμάσαμε και τις προσκλήσεις για τους επίτιμους καλεσμένους μας ,τους φίλους και συμμαθητές μας που τώρα φοιτούν στην πρώτη τάξη του δημοτικού αλλά πέρυσι είχανε υλοποιήσει προγράμματα eTwinning τα οποία διακρίθηκαν όπως τα Χριστούγεννα της Καρδιάς μας και το Τέχνη.Τέχνη είσαι εδώ?Τους προσκαλέσαμε λοιπόν στην απονομή επαίνων.

Διακοσμήσαμε το αμφιθέατρο και άλλα πάρα πολλά!!Κάθε μέρα εργασία και χαρά γιατί αυτή η γιορτή μας κλέβει το νου και την καρδιά.

Συγχαρητήρια στους μικρούς μας μαθητές που ανταποκρίθηκαν και αγάπησαν το έργο.Ευχαριστούμε πολύ την κ. Eleni Didachou ΣΕΕ Νηπιαγωγών (ΠΕ60),

τον κ. Δημήτριο Σεμιτέκο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία που μας τίμησαν με την παρουσία τους

καθώς και την κ. Μαρία Μαρκέτου διευθύντρια του 2ο Δημοτικού Σχολείου Πατρών 

τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Στρουμπείου

καθώς και όλους τους γονείς για την άψογη συνεργασία.

Μετά από τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς

ακολούθησε ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα και τις δράσεις του eTwinning καθώς και τις διακρίσεις του σχολείου .

Βραβεύτηκαν οι μαθητές που υλοποίησαν έργα eTwinning κατά τη περσινή χρονιά και χαρήκαμε πολύ που είμαστε πάλι όλοι μαζί παρέα…..Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο….

Και τώρα το θεατρικό μας….

Ο τίτλος της ήταν: “Ο Άη- Βασίλης φέτος είναι πράσινος”

 Η αφορμή δόθηκε από το ομότιτλο παραμύθι Ο Αη-Βασίλης φέτος είναι πράσινος Συγγραφέας: Μιχαλόπουλος Νίκος, Βερούλη Άννα} με κρατικό βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ecocity το οποίο μας άρεσε πολύ και το δραματοποιήσαμε.

{επίσης η πλοκή και τα ποιήματα στηρίχθηκε πάνω σε υλικό από το διαδίκτυο  το οποίο το προσαρμόσαμε και το διασκευάσαμε και συν θέσαμε νέα κομμάτια για τις δικές μας ανάγκες σε αριθμό παιδιών.

http://fteres.blogspot.com/2014/11/blog-post_24.html  }

https://blogs.sch.gr/anthizi/2015/12/11/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1/

  Εργάστηκαν για αυτό οι Νηπιαγωγοί:

Δήμητρα Αγγελογιαννοπούλου

Ιωάννα Φερμελή και

Παγανιά Γεωργία.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου:

Το θεατρικό διαδραματίζεται στο σπίτι- εργαστήρι του Άγιου Βασίλη, ο οποίος είναι στεναχωρημένος και απογοητευμένος γιατί δεν μπορεί να φτιάξει και να μοιράσει παιχνίδια στα παιδιά όλου του κόσμου γιατί οι φυσικοί πόροι της γης  έχουν εξαντληθεί και δεν υπάρχουν υλικά για να κατασκευαστούν τα παιχνίδια.

Η γυναίκα  του Άγιου Βασίλη και τα μικρά ξωτικά προσπαθούν να τον παρηγορήσουν και καλούν σε βοήθεια τα αστεράκια και τους ταράνδους τα οποία αποφασίζουν να στείλουν μήνυμα στους ανθρώπους ότι χρειάζονται βοήθεια. Γράφουν γράμματα και τα αστεράκια με τη βοήθεια των νεράιδων της νύχτας τα μοιράζουν στη γη.

Μια παρέα παιδιών βρίσκει τα γράμματα των αστεριών και αποφασίζουν να βοηθήσουν τον Άγιο Βασίλη. Σκέφτονται να εξοικονομήσουν πόρους κάνοντας ανακύκλωση των παλιών τους παιχνιδιών και να προτρέψουν τα παιδιά όλου του κόσμου να κάνουν το ίδιο.

Ξεκινούν το σχέδιό τους, κάνουν διαχωρισμό των υλικών, γράφουν γράμματα στο Δ’ημαρχο και προτρέπουν όλους τους ανθρώπους να αρχίσουν να ανακυκλώνουν.

Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα , αρχίζουν να γεμίζουν τα εργοστάσια ανακύκλωσης και αρχίζουν να αναπαράγονται οι πρώτες ύλες. Ο ταχυδρόμος και παιδιά από όλες τις ηπείρους επισκέπτονται το εργαστήριο του Αι Βασίλη και όλοι μαζί βρίσκουν το καλύτερο δώρο για τη Γη. Τις ιδέες τους επικροτούν ο Δήμαρχος και η Νεράιδα της Αειφορίας.

Πρόσωπα του έργου: (44)νήπια -προνήπια

Αφηγητές

Άγιος Βασίλης
Γυναίκα του Άγιου Βασίλη
Ξωτικά
Τάρανδοι
Αστεράκια
Νεράιδες της νύχτας
Παιδιά

Ανακύκλωση

Ταχυδρόμος

Ήπειροι

Δήμαρχος

Νεράιδα Αειφορίας

Σκηνικά του έργου: Μία γωνιά για τον Αη Βασίλη σε κουνιστή καρέκλα ,ένα τζάκι, ένα τραπέζι για την Αι-Βασιλίνα για την κουζίνα της , ένα σπιτάκι  των παιδιών, ένα βάθρο για τον Δήμαρχο,μία γωνία για την Ανακυκλωσούλα και την Αειφορία. Για φόντο προβολή με τον υπολογιστή οι μουσικές σε video.

ΜΟΥΣΙΚΗ:( Για να ανέβουν και να κατέβουν από τη σκηνή)

Εισαγωγή:extraordinary merry Christmas.

https://www.youtube.com/watch?v=2l62KXMm8tI   ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗ

Χορωδία:Προσευχή-Ένα παιδί χαμογελάει

https://www.youtube.com/watch?v=46LL0Lk_ZAw   ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΦΗΓΗΤΩΝ: let it snow

https://www.youtube.com/watch?v=o2uvtl-1V70   ΑΦΗΓΗΤΕΣ

 Αφηγητής:

 Καλήν εσπέρα σας γονείς

κι αν είστε κουρασμένοι

μαζί μας θα γελάσετε

θα βγείτε μαγεμένοι.

Ο Άι  Βασίλης πρόβλημα

έχει πολύ μεγάλο!

Στην αποθήκη δεν έμεινε

στ’ αλήθεια τίποτε άλλο!

Αφηγητής:

 Τα δώρα πώς να ετοιμάσει

δίχως υλικά

και να χαρίσει σ’ όλους

χαμόγελα γλυκά;

Και τώρα τι να κάνει μ’ αυτά που του ζητούν;

Φοβάμαι πως τα παιδιά θ’απογοητευτούν!

Λύση αμέσως πρέπει να βρεθεί,

τη χαρά να νιώσει κάθε παιδική ψυχή!

1ο μέρος: Στη σκηνή ανεβαίνει ο Άγιος Βασίλης και η γυναίκα του και χορεύουν ένα ταγκό…..

Μουσική: Merry Christmas darling

https://www.youtube.com/watch?v=kjumMk-F1OE  ΤΑΓΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙ ΒΑΣΙΛΙΝΑ

 

στη μέση περίπου της μουσικής την συνοδεύει στην κουζίνα της και ο ίδιος κάθεται στην κουνιστή του καρέκλα και  διαβάζει εφημερίδα ,

ενημερώνεται για τα νέα της έλλειψης φυσικών πόρων και αποκοιμάται….

Η γυναίκα του μαγειρεύει σε ένα τραπέζι και τα δύο ξωτικά τη βοηθούν.

Σε λίγο σταματάει το μαγείρεμα και τον ξυπνά.

Γυναίκα Άγιου Βασίλη:

Ξύπνα Άγιε μου Βασίλη
ξύπνα Άγιε του βορρά
ήρθε η ώρα να ετοιμάσεις
τα παιχνίδια τα καλά.

Τα παιδάκια περιμένουν
όλα υπομονετικά
την Πρωτοχρονιά να έρθει
με παιχνίδια και γλυκά.

1ο  Ξωτικό:

Είσαι εσύ ο φύλακάς τους
η ελπίδα τους στη γη
πάντα εσένανε  θυμούνται
και προσεύχονται πολύ.

Γράμματα φτάνουν χιλιάδες
στο κουτί που’ χεις εκεί
ζητούν δώρα και παιχνίδια
και Ειρήνη πάνω στη Γη.

Άγιος Βασίλης:                                                     

Άσε με να κοιμηθώ,
θέλω  να ξεκουραστώ

όλη νύχτα πάλευα
μια λύση για να βρω.

Έχω πρόβλημα μεγάλο
σαν κι αυτό δεν είναι άλλο
πάει να σπάσει το μυαλό μου
και το χοντροκέφαλό μου.

Όλα μου τελείωσαν
πλαστικά, βίδες , καρφιά
τίποτα δεν έχω πια
να χαρίσω στα παιδιά.

Τα παιχνίδια πώς θα φτιάξω;
τι χαρά θα τους χαρίσω;
πώς θα φτιάξω αυτοκινητάκια
κούκλες, πλαστικά τρενάκια;

2ο Ξωτικό:
Καταλαβαίνω Άγιε μου
το πρόβλημα, μεγάλο.
Θα βρούμε άραγε ποτέ,
λύση, το δίχως άλλο;

Λέω να συγκαλέσουμε
να’ ρθούν  και οι βοηθοί μας
όλο και κάτι θα μας πουν
για να μας βοηθήσουν.

Ακούγεται μουσική και έρχονται οι βοηθοί του Άγιου Βασίλη.

ΜΟΥΣΙΚΗ:  S-A-N-T-A

https://www.youtube.com/watch?v=mGAYzlqj-aE   ΞΩΤΙΚΑ

3ο  Ξωτικό :
Είδαμε φώτα χαμηλά
κι ανησυχήσαμε πολύ
τί να συμβαίνει άραγε
σ΄όλη αυτή τη σιωπή;

Τα   χουμε όλα έτοιμα
για τις κατασκευές μας
ανοίξαμε τις μηχανές
είναι πανέτοιμες κι αυτές.

4ο  Ξωτικό :
Περιμένουμε να ΄ρθεί
ο καλός μας Άη Βασίλης
οδηγίες να μας δώσει
και να μας καθοδηγήσει.

Κάθε χρόνο φτιάχνουμε
λογιών λογιών παιχνίδια
ό,τι μπορείς να φανταστείς
και όμορφα στολίδια.

5ο  Ξωτικό :
Μα πού είναι φέτος ο Άη Βασίλης;
γιατί δεν έχει εμφανιστεί;
μήπως έπαθε καμιά κράμπα
και το πόδι του έχει πρηστεί;

Μήπως στο νοσοκομείο πήγε
με μεγάλο πυρετό;
ή του πόνεσε ο λαιμός του
από το κρύο παγωτό;

6ο  Ξωτικό:
Σταματήστε, μη μιλάτε!
Βλέπετε ο Άγιος είναι εκεί,
κάθεται στεναχωρημένος
έτοιμος να αποσυρθεί.

Άκουσα απ’ τη γυναίκα του
πως έχουμε πρόβλημα πια,
αφού δε φτάνουν τα υλικά
για παιχνίδια στα παιδιά.

7ο  Ξωτικό:
Και τι λέτε να κάνουμε;
πώς να τον βοηθήσουμε;
ο καημός του είναι μεγάλος
και θα προκληθεί και σάλος.

Μήπως να φωνάζαμε
και τους μικρούς ταράνδους;
Μπορεί κάτι να σκεφτούν
μία λύση να μας βρουν.

Ακούγεται μουσική:(Blitzen’s Boogie) και μπαίνουν στη σκηνή οι τάρανδοι.

https://www.youtube.com/watch?v=-KbG1NEpKZw  ΤΑΡΑΝΔΟΙ

1ος Τάρανδος :
Μα τι θέλετε επιτέλους;
κοιμόμασταν καλά – καλά
και ήρθατε μας ξυπνήσατε
και αρχίσατε τη γκρίνια;

Πείτε τα όλα απ΄την αρχή
τι πρόβλημα υπάρχει;
τι θέλετε να κάνουμε
πώς να ενεργήσουμε;

2ος Τάρανδος :
Εμείς αυτό που μόνο ξέρουμε
είναι τα μακρινά ταξίδια.
Και πώς να πηγαίνουμε κρυφά
έξω απ΄των παιδιών τα σπίτια.

Το έλκηθρό του σέρνουμε
με όλα τα παιχνίδια
κάνουμε το γύρο όλης της γης,
και ο Άγιος τα μοιράζει.

3ος Τάρανδος :
Ουφ! γκρίνιες και γκρίνιες και φωνές!
αλλά και καμία λύση.
Βάλτε το μυαλουδάκι σας
ιδέες να γεννήσει!

Για να χουν τα παιδιά χαρά
σκεφτείτε λίγο σοβαρά
υπάρχει πρόβλημα τρανό,
δεν έχουμε για χάσιμο καιρό.

4ος Τάρανδος :
Ακούστε όλοι τι σκέφτηκα,
αφού μόνοι μας δεν μπορούμε,
λέω να γράψουμε στη γη
κάτι αυτοί θα βρούνε.

Πάρτε μολύβι και χαρτί
να γράψουμε ένα γράμμα
που σε όλους πια θα  εξηγεί
τι είναι αυτό το πράγμα.

5ος Τάρανδος:
Υπάρχει έλλειψη υλικών
τα’χουν ξοδέψει όλα
παιχνίδια  φέτος δε θα βρουν
μέσα στις κάλτσες των παιδιών.

Και ύστερα θα φωνάξουμε
όλα τα αστεράκια
να αφήσουν τα γράμματα στη γη μας
για να πραγματοποιηθεί η ευχή μας!

Εμπρός πιάστε δουλειά!!!

Όλοι κάθονται κάτω και ξεκινούν να γράφουν γράμματα στους ανθρώπους. Τα βάζουν σε φακέλους και ετοιμάζονται να τα παραδώσουν στα αστεράκια που έρχονται.

Mουσική αστεριών: Ι’ m a little star

https://www.youtube.com/watch?v=9UOkYTC6SGQ   ΑΣΤΕΡΙΑ

1ο Αστέρι :
Ήρθαμε. Μας φωνάξατε;
Χρειάζεστε τη βοήθειά μας;
Ακούσαμε πολλές φωνές
μας πήρατε τα αυτιά μας!

Είναι αλήθεια τελικά;
Δε θα έχει φέτος δώρα;
Δε θα χαρούνε τα παιδιά;
Κάτω από το δέντρο τους τίποτα δε θα βρούνε;

2ο Αστέρι :
Μη βιάζεσαι και μη μιλάς
κάτι έχουν στο μυαλό τους
δε βλέπεις δα που κουβαλούν,
γράμματα για να σταλούν;

Για δώστε να διαβάσουμε
τι έχετε σχεδιάσει,
είναι άραγε κάτι έξυπνο;
τι λέτε, θα επιδράσει;

3ο Αστέρι :
Σίγουρα θα ΄ναι έξυπνο.
Κάτι θα γίνει δε μπορεί,
όλοι οι άνθρωποι στη γη
έχουνε μυαλό πολύ!

Κάτι θα πρέπει να σκεφτούν
για να μην καταστραφούν
και όχι μόνο για τα δώρα
αλλά για να μπορούν να ζουν, πάνω απ’όλα.

4ο Αστέρι:
Μην ανησυχείτε φίλοι μου
θα πάρουμε τα γράμματά σας
θα τα σηκώσουμε ψηλά
και όταν θα βγούμε μες στη νύχτα
θα τους δώσουμε φτερά.

Για να φτάσουν σ’όλους τους ανθρώπους
σε όλα τα μέρη της όμορφης γης
και να τους κάνουν να σκεφτούν
πώς μπορούν να δράσουν για να σωθούν.

5ο Αστέρι :
Δύο τα μηνύματα για φέτος
που έχουμε να δώσουμε στη γη,
ένα η γέννηση του Χριστού μας
κι ένα η καταστροφή.

Πρέπει τώρα να βιαστούμε
δεν έχουμε πολύ καιρό
ας φωνάξουμε της νύχτας τις νεράιδες
να πάμε προς τον ουρανό.

Ακούγεται μουσική:Holly night   και εμφανίζονται οι νεράιδες της νύχτας.

https://www.youtube.com/watch?v=m2N-oU6uVeU  ΝΕΡΑΙΔΕΣ

1η Νεράιδα:
Ελάτε αστεράκια μου
ελάτε όλα μαζί μας
ν’ ανέβουμε στον ουρανό
να δώσουμε τα γράμματα.

Στο δρόμο για τη Βηθλεέμ
θα αφήσουμε να πέσουν
όλος ο κόσμος να τα δει
και να κινητοποιηθεί.

2η Νεράιδα:
Το μέλλον του Άη Βασίλη μας
κρέμεται απ΄τις αχτίνες σας.
Πάμε γρήγορα να το πούμε
και να μην καθυστερούμε.

Κάνετε όλα μια ευχή
μικρά μου αστεράκια
οι άνθρωποί όλοι να σκεφτούν
λύση να ψάξουν  να μας βρουν.

Ακούγεται μουσική και τα αστεράκια μαζί με τις νεράιδες
παίρνουν τα γράμματα και ανεβαίνουν στον ουρανό. Αρχίζουν να τα σκορπούν παντού προς το κοινό.

2ο μέρος : Η μουσική για τα παιδιά:(Here comes Santa Claus).(Φορούν ρούχα καρό μιας άλλης εποχής)

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ    https://www.youtube.com/watch?v=5f1CD5kgdmI

1ο παιδί

Μα τι γίνεται εδώ;

Τι είναι όλα αυτά τα γράμματα;

κάτι σημαντικό

φαίνεται να συμβαίνει.

 

Ακούστε με προσεχτικά!

Είναι απ’τον Αη Βασίλη

τελειώσαν όλα τα υλικά

παιχνίδια δε θα μοιράσει.

2ο παιδί:

Ούτε κουκλίτσες, ούτε ιππότες,

ούτε playmobil, ούτε στρατιώτες.

δεν φτιάχνεται τίποτα πια

τελείωσαν τα πλαστικά.

Όχι μόνο τα πλαστικά,

αλλά και τα γυάλινα διακοσμητικά

τα στολίδια, μπιχλιμπίδια

και όλα τα αλουμινένια παιχνίδια.

3ο παιδί

Η γη μας έχει πρόβλημα

σταμάτησε να παράγει

οι άνθρωποι είναι σπάταλοι

δεν ξέρουνε τι κάνουν.

Μην απελπίζεστε φίλοι μου

σας λέω υπάρχει λύση

την είδα στην τηλεόραση

θα σώσουμε τη φύση.

Ανακύκλωση το λένε.

Ακούγεται το Τραγούδι για την Ανακύκλωση – Ο χορός της Ανακύκλωσης

https://www.youtube.com/watch?v=F5x6-jIzkSc  ΧΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

και εμφανίζοντια Τρία παιδιά που κάνουν το ρόλο της Ανακύκλωσης

Η Ηρωίδα κινούμενων σχεδίων ΑΝΝΑ, ο Κύκλος και η Σούλα από το Μελισσούλα.

 

ΑΝΑ  –  ΚΥΚΛΩ  –  ΣΟΥΛΑ:η οποία είναι και μασκότ της τάξης μας του προγράμματος μας 

 Aνακύκλωση (Άννα):

Θα πρέπει να με ξέρετε, μικροί μα και μεγάλοι,

κι αν πάλι δεν με ξέρετε, το παίρνει το ποτάμι.

Με λένε Ανακυκλωσούλα.

Κάθε σκουπίδι πλαστικό,χαρτί, αλουμίνιο  και  γυαλί

άμπρα κατάμπρα, από τη μια, καινούριο αυτό θα βγει.

Και δε μιλώ για θαύματα, ούτε για παραμύθια,

αφού η ανακύκλωση είναι καλή στ’ αλήθεια.

Ανακύκλωση (Κύκλος):

Ένα παράδειγμα θα πω, στο νου μου που έχει μείνει

και με απορίες από δω κανένας δε θα μείνει.

Αν παίρναμε όλα τα χαρτιά από εφημερίδες,

χαρτάκια, περιοδικά και χίλιες δυο σελίδες,

τα εργοστάσια όλα αυτά μπορούνε να τα λιώσουν

και νέα βιβλία, τετράδια ύστερα να μας δώσουν.

Ανακύκλωση (μελισ-Σούλα):

Αυτό είν’ η ανακύκλωση, γι’ αυτό κι εμείς παρέα,

φτιάξαμε από άχρηστα, νέα υλικά ωραία.

Κι αυτό που τώρα ακολουθεί, καθίστε να το δείτε,

γιατί είμαι σίγουρη πολύ, όλοι θα το χαρείτε.

 4ο παιδί

Αν όλοι μαζί συμφωνήσουμε

χωρίσουμε τα σκουπίδια

τα πλαστικά, τα γυάλινα ,

τα χάρτινα  και τα αλουμινένια,

και  να τα ανακυκλώσουμε
τότε θα έχουμε υλικά
για να φτιαχτούν παιχνίδια παιδικά!

50 παιδί:
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν
να δώσουμε το μήνυμα
σε όλους τους ανθρώπους.

Πάμε να γράψουμε γράμματα
να φτιάξουμε αφίσες

Για της ανακύκλωσης την ιδέα

Που είναι τόσο σπουδαία

6ο παιδί:                                                                                                                                                                                                       

Να γράψουμε πώς γίνεται
και πόσο καλό μας κάνει.
Μπορούμε ακόμη να ανακυκλώσουμε
τα παλιά μας παιχνίδια
πού όλοι έχουμε στις αποθήκες μας.
Ελάτε, εδώ έχω τα εργαλεία μου.

(Ξεκινούν να φτιάχνουν αφίσες για την ανακύκλωση χωρισμένα σε δύο ομάδες.

Μόλις τελειώσουν αναρτούν -παρουσιάζουν τις αφίσες στο κοινό και διαβάζουν δυνατά τα συνθήματα.

Εμείς φτιάξαμε  την αφίσα με τους χαρταετούς της ανακύκλωσης  και λένε το:

Ας μην βγάζουμε άλλο τις ουρές μας απέξω

και στην δεύτερη αφίσα με τα χεράκια μας λένε το σύνθημα :

Μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε λίγα πράγματα …όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά-Βάλτε και σεις ένα χεράκι. )

Eίσοδος Δημάρχου….περνάει και χαιρετά όλα τα παιδιά ,τον Αη Βασίλη και χειροφιλά την Αη Βασιλίνα και ανεβαίνει στο βάθρο του να απαγγείλει λόγο με θα,θα,θα,θα……….

https://www.youtube.com/watch?v=EseMHr6VEM0   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο δήμαρχος παραμένει πάνω στο βάθρο του και ακούει τα αιτήματα των παιδιών…

70 παιδί:
“Αγαπητέ μας Δήμαρχε
Παρακαλούμε πολύ
να βάλετε κάδους ανακύκλωσης
σε όλες τις γειτονιές της πόλης
και να χτίσετε πολλά εργοστάσια ανακύκλωσης.

Εμείς τα παιδιά θα βοηθήσουμε
βάζοντας στην ανακύκλωση όλα μας
τα παλιά παιχνίδια.
Για να μπορούν να  έχουν παιχνιδάκια

όλου του κόσμου τα παιδάκια
Σας ευχαριστούμε πολύ.”

8ο παιδί: 
Αυτό ήταν λοιπόν.
Το χρέος μας το κάναμε.
Τώρα είναι των μεγάλων η σειρά
να δούμε πόσο νοιάζονται για τη γη μας και τα παιδιά.

Φέρτε τα παλιά παιχνίδια
να τα πάμε στα ανακυκλώσιμα σκουπίδια
να μας δούνε και οι  άλλοι
να τα ανακυκλώνουμε και πάλι.

Μουσική για το τρενάκι-μπαταριούλα και κάδους ανακύκλωσης

Από τα παρασκήνια θα εμφανιστούν οι κάδοι της Ανακύκλωσης , το τρενάκι της Ανακύκλωσης  και ο Κάδος Α.Φ.Η.Σ μπαταρίας.

ΜΟΥΣΙΚΗ: The Santa Claus Rock.

https://www.youtube.com/watch?v=8KvNsMQkycU   ΤΟΥΙΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ

( τα παιδιά ανακυκλώνουν και  η ιδέα της ανακύκλωσης παίρνει σάρκα και οστά. Έχει αρχίσει και γίνεται εξοικονόμηση υλικών. Αλλάζει η μουσική και εμφανίζεται ο Άγιος Βασίλης με τη γυναίκα του.)

Άγιος Βασίλης:
Είχες δίκιο τελικά.
Αν όλοι μαζί μαζευτούμε
μία λύση μπορούμε να βρούμε.
Ήδη ξεκινήσαμε
πολλά παιχνίδια φτιάξαμε!

Τα παιδιά όλου του κόσμου
σίγουρα θα χαρούν πολύ,
που θα προλάβουμε εγκαίρως
να κάνουμε τη διανομή.

Εμφάνιση του ταχυδρόμου και πέντε παιδιών, από πέντε γωνιές του πλανήτη τόσο διαφορετικές και τόσο απομακρυσμένες μεταξύ τους αλλά με κοινή οικολογική συνείδηση…..

Μουσική: Αν έφτιαχναν τον κόσμο τα παιδιά.

https://www.youtube.com/watch?v=8RmENU9475M   ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

Ταχυδρόμος:

Έφτασα πια κι εγώ εδώ στη Λαπωνία!

Τα γράμματα όλα κουβάλησα! Αχ! Τι ταλαιπωρία!

Ήρθαν όμως μαζί και πέντε φιλαράκια,

να σας πουν από κοντά τι θέλουν για δωράκια.

1η Ηπειρος:

Είμαι η μικρή Ματούλα

από το Μάτι της Ελλάδας.

Φέτος, Άγιε Βασίλη, στο λέω καθαρά,

δε θέλουμε παιχνίδια ηλεκτρονικά!

Δε θέλουμε  τάμπλετ και λάπτοπ,

μα ούτε και παιχνίδια κουρδιστά!

Θέλω ξανά πράσινο το δάσος

η φωτιά ήταν μεγάλο λάθος

και το σπίτι το καμμένο

με κάνει να είμαι λυπημένο.

2η Ήπειρος:

Είμαι ο Ούλε από την Αλάσκα

εκεί κοντά στον Καναδά

και θέλω καλέ Αι  Βασίλη

να βοηθήσεις τις αρκούδες

να  μην εξαφανιστούνε.

Χοντρό πάγο για τη θάλασσά μου

για να μπορούν τα αρκουδάκια τα λευκά

να παίζουν ξέγνοιαστα και χαρωπά.

3η Ήπειρος:

Είμαι η μικρή Σαμάνθα

από την Αυστραλία τη μακρινή.

Θέλω κάτι να γίνει

με μια τρύπα φοβερή.

Όζον την λένε οι μεγάλοι

και είναι επικίνδυνη πολύ.

Δε μ’ αφήνει να λιαστώ και μπούμερανγκ

να παίξω κάτω από τον ήλιο το ζεστό.

4η Ήπειρος:

Η μικρή η Νέγκε είμαι εγώ

από την Αιθιοπία

που χει ανάγκη πολύ

για νερό, τροφή μα και παιδεία.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει

και το νερό λιγοστεύει.

Τα παιδιά πεινούν και διψούν

αρρωσταίνουν και πεθαίνουν.

5η Ήπειρος:

Και εγώ ο μικρός Μπιχάρ

από το ταλαιπωρημένο Ιράν

Ειρήνη ζητώ. Μόνο αυτό.

Γι’ αυτήν παρακαλώ

γιατί ο πόλεμος με τρομάζει

και τα όνειρά μου τα κομματιάζει.

Δήμαρχος:
Η γη μας πήρε μια ανάσα
με τις ιδέες των παιδιών.
Πρέπει να ανακυκλώνουμε
και να δίνουμε το παρόν.

Ευτυχισμένα Χριστούγεννα
μα και Πρωτοχρονιά!
Τα δώρα ας μοιράσουμε σε όλα τα παιδιά!

Κι αν η γιορτή μας εδώ τελειώνει,

η χαρά των παιδιών μεγαλώνει,

σ’ ένα κόσμο που ανακυκλώνει!

Αφηγητές

3ο

Στο σχολείο τα παιδιά μάθαν να αξιοποιούν

Και με άχρηστα υλικά να δημιουργούν

Μήπως και σεις συνήθειες να αλλάξετε

Και για  ανακυκλώσιμα υλικά να ψάχνετε?

Τώρα σας την είπαμε όλη την αλήθεια

Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι παραμύθια

4ο

Τα καλύτερα Χριστούγεννα του Αι Βασίλη είναι αυτά

Τα καλύτερα Χριστούγεννα

για όλου του κόσμου τα παιδιά

Η γιορτή μας εδώ τελειώνει

Και το χαμόγελο μας μεγαλώνει.

Και η Νεράιδα της Αειφορίας μαζί με τον Αι Βασίλη

Ας μοιράσουν πια  τα δώρα

Να χαρούμε όλοι τώρα.

Μουσική: Save environment

https://www.youtube.com/watch?v=31XrAaH8YqI  ΑΕΙΦΟΡΙΑ

    

Nεράιδα Αειφορίας:

Είμαι η νεράιδα Αειφορία

και μιας και το έφερε η συγκυρία,

ήρθα ως τη Λαπωνία,

μετάλλια να σας απονείμω

και το βραβείο αυτό σας δίνω!

Χαίρομαι που φροντίζετε τη φύση

και πράσινες συνήθειες έχετε αποκτήσει!

Και είμαι σίγουρη πως αυτό

θ’ ακουστεί απ’ Ανατολή σε Δύση

και κάθε άνθρωπο θα ευαισθητοποιήσει!

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΟΡΩΔΙΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

https://www.youtube.com/watch?v=_aMVpHaUx7c  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  το λέμε όλοι μαζί ΧΟΡΩΔΙΑ

 

Κλείνουμε με τα κάλαντα της Χίου

https://www.youtube.com/watch?v=xj6Y4vBz_cc

ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

Μοιράστηκαν στα παιδιά τα δώρα από τον Άη Βασίλη, οι έπαινοι της Αειφορίας,

 

οι έπαινοι ως καλύτεροι βοηθοί του Αη Βασίλη ιδέα της Τάνιας Μάνεση,

τα μετάλια της ανακύκλωσης και τα δώρα τους ,ζαχαρωτά σε χριστουγεννιάτικες τσόχινες μποτούλες.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση αυτής της γιορτής που θα μείνει χαραγμένη μέσα στις καρδιές μας…..

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

Δεκέμβρης μήνας …… ο αντριάς.2018

Ο Δεκέμβριος λέγεται και Αντριάς επειδή χρονικά συνδέεται με τη γιορτή του Αγίου Ανδρέα.

Δεκέμβρης μήνας, , ο πρώτος γιος του χειμώνα, φέρνει μαζί του πολλές χαρές και μέρες γιορτινές.

Στις 4 Δεκεμβρίου γιορτάζεται η Αγία Βαρβάρα που θεωρείται προστάτιδα των παιδιών κατά της ευλογιάς.

Στις 5 Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Άγιος Σάββας και στις 6 ο Άγιος Νικόλαος .

Στις 9 Δεκεμβρίου είναι η γιορτή της Αγίας Άννας.

Στις 12 Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Άγιος Σπυρίδωνας και είναι ο κατ’ εξοχήν Άγιος της Κέρκυρας.

Στις 15 Δεκεμβρίου είναι του Αγίου Ελευθερίου που τον γιορτάζουν ιδιαίτερα οι έγκυες γυναίκες, για να λευτερώνονται εύκολα και ανώδυνα.

Στις 25 Δεκεμβρίου γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. 

Αυτή την μαγική γιορτή περιμέναμε και μεις….

Ακούσαμε το τραγούδι του Δεκέμβρη του Παντελή Θαλασσινού

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=pVGKWy81WWg

 και ζωγραφίσαμε το παιδάκι του μήνα.

 «Δεν είσαι και ο έσχατος αν κ΄είσαι τελευταίος, μας φέρνεις τα Χριστούγεννα και της χρονιάς το τέλος.»

Ακούσαμε το παραμύθι του

http://www.thedailyowl.gr/old-december-research/

Kαθώς και το παραμύθι :Οι 12 μήνες και η κυρά καλή.

 

και στην συνέχεια ζωγραφίσαμε τις εντυπώσεις μας….

 

Μιλήσαμε  για την παγκόσμια ημέρα Αναπηρίας.

Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία ζητούν να αντιμετωπίζονται ισάξια, ζητούν μια αξιοπρεπή ζωή και ίσες ευκαιρίες σε όλες τις πλευρές της καθημερινότητας. Ζητούν το αυτονόητο: τον σεβασμό όλων μας. Η αλλαγή ξεκινά από εμάς και τα παιδιά μας. Με αφορμή λοιπόν τη Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ας κάνουμε εμείς την αρχή κι ας διευκολύνουμε τη ζωή τους.

Μιλήσαμε  και για τα δικαιώματα των παιδιών

<<…Όταν έστω και ένα μόνο παιδί στερείται τα δικαιώματά του, τότε ακυρώνεται η έννοια “δικαιώματα του ανθρώπου”. Τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη μας και τη φροντίδα μας όχι μόνο την παγκόσμια ημέρα του παιδιού, στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά όλες τις μέρες του χρόνου…>>
Αντώνης Σαμαράκης

“Έχω, έχεις, έχει… όλοι έχουμε δικαιώματα!” – φυλλάδιο για παιδιά δημοτικού

Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών, είναι η Διεθνής Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού του 1989 που την έχουν υπογράψει 191 χώρες.

http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf

Και καθώς οι μέρες περνούσαν αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε για τα χριστούγεννα…Μιλήσαμε για την ιστορία της Γέννησης του μικρού Χριστού.

Στολίσαμε την τάξη μας και ποζάραμε με καπελάκια γιορτινά κάνοντας πρόβα στα ποιήματα για την γιορτή.

Ωρα για Γλώσσα και για Μαθηματικά  

και έτοιμοι να στείλουμε και το γράμμα μας στον Αη Βασίλη με τις επιθυμίες μας…..

Κάναμε τον καθιερωμένο εκκλησιασμό και στον γυρισμό ρίξαμε το πολυπόθητο γράμμα για τον άγιο τον Αγαπητό.

 

Πολλές κατασκευές όλες με πνεύμα οικολογικό…. ημερολόγια –κάρτες-καλαθάκια κ.α. με πολύ φαντασία,μαγεία και μπόλικη χρυσόσκονη!!!!!!

 

     

   

Μεγαλώνουμε σιγά σιγά και κάναμε γενέθλια και φάγαμε γλυκίσματα πολλά!!!

 

και κάθε μέρα επίσης κάναμε  πρόβες φυσικά…για μία γιορτή πρωτότυπη πολύ……Τα μάθατε ?…. το είπαμε παντού….

Ο Αη Βασίλης φέτος είναι πράσινος!!!!!!!!!!!!

  

Στα πλαίσια του προγράμματος μας eTwinning για την Ανακύκλωση το Be cool and Recycle in school,αλλά και εμπνευσμένοι από το παραμύθι του Νίκου Μιχαλόπουλου και της Άννας Βερούλη το οποίο έχει αποσπάσει το Κρατικό Βραβείο “Οικόπολις” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ECOCITY … δημιουργήσαμε ένα θεατρικό δρώμενο που  το παρουσιάσαμε στο αμφιθέατρο του σχολείου μας….. Ο Καλός μας Αη Βασίλης έχει πρόβλημα μεγάλο…..τι να του συμβαίνει άραγε και ποιοι,και πως θα τον βοηθήσουν τελικά?!!!!!!!!!!!!!!!

Εμείς ξέρουμε γιατί μάθαμε τα ποιήματά μας και τους ρόλους μας πολύ καλά

και θα σας το πούμε την επόμενη φορά……το τι έγινε στην γιορτή μας τελικά.Τώρα σας χαιρετούμε με ένα τραγούδι για τον Δεκέμβρη τον Ονειροπόλο……

 

 

Πράξεις αλληλεγγύης:Χαμόγελο του παιδιού-Make a wish και Φλόγα. 2018-19

Πράξεις αλληλεγγύης…για το σχολείο μας για άλλη μια  χρονιά.

Για το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με τη συγκέντρωση τροφίμων!!

Η δράση πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την οποία μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ 

Για το  MAKE A WISH  ένα χάρτινο  
αστεράκι μέσα από την αγάπη και τις Ευχές των παιδιών, γίνεται  
μαγικό!

Tο πρόγραμμα πραγματοποιείται  _με την
άδεια του_ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων( Αρ.
Πρωτοκόλλου : 161844/Δ7)

Και για την συμμετοχή μας στο παζάρι της Φλόγας.

Πρόκειται για μια ετήσια χριστουγεννιάτικη γιορτή που οργανώνεται για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το έργο του Συλλόγου «ΦΛΟΓΑ», την ανάδειξη του εθελοντισμού και την κινητοποίηση των μικρών παιδιών που ως αυριανοί πολίτες συμμετέχουν σε δράσης αλληλεγγύης και υποστήριξης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

Ευχαριστούμε πολύ τους Αγαπητούς μας γονείς που συμμετείχαν εν όψει των Χριστουγέννων και στις τρεις δράσεις.

1.} Στο πολύτιμο έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα στο χώρο του σχολείου μας για να στηρίξουμε τα παιδιά και τις οικογένειες που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση Φτώχειας.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια τα Σχολεία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, πραγματοποιώντας συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Οι μαθητές μας  νιώθουν έντονα το αίσθημα της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Μάλιστα, στο σχολείο μας ήρθε το αυτοκίνητο από το χαμόγελο του παιδιού και τα παιδιά παρέδωσαν τα ίδια τα τρόφιμα  για να έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν και τα ίδια πόσο σημαντικό είναι αυτό που έκαναν.

2 }  στο πολύτιμο έργο του Οργανισμού του ΜAKE-A-WISH (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) το οποίο πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών από 3 έως 18 ετών με πολύ σοβαρές ασθένειες  προσπαθώντας να μεταμορφώσει τη ζωή τους,ως μια ξεχωριστή έκφραση αγάπης, για τα  παιδιά που το αυτονόητο να πηγαίνουν σχολείο δεν είναι καθημερινότητα.

Το αναμνηστικό φέτος ήταν ένα βραχιολάκι με ευχές από το Make a wish το οποίο το κρεμάσαμε πάνω σε ένα υπέροχο αστέρι που φιλοτέχνησαν τα ίδια τα παιδιά.

Μελετήσαμε την αφίσα που λάβαμε και γνωρίσαμε το Παναγιώτη και μάθαμε την επιθυμία του την οποία ευελπιστούμε να βοηθήσαμε για  να πραγματοποιηθεί .

  

3}Στο πολύτιμο έργου του οργανισμού ΦΛΟΓΑ  το οποίο  προσφέρει τα έσοδα  για τις ανάγκες των οικογενειών που τα ανήλικα μέλη τους  δοκιμάζονται από νεοπλασματικές ασθένειες.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας με την βοήθεια των γονέων και φίλων  στέλνουν  μηνύματα Αγάπης και Ελπίδας στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Σχολείο και οικογένεια  ενώσαμε τις δυνάμεις μας !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 

 

Πρόγραμμα ανταποδοτικής Ανακύκλωσης:Συλλογή καπακιών – για να γίνουν χρήσιμα ξανά!!2018-19

Learning how to recycle! 

Στα πλαίσια του προγράμματος μας για ανακύκλωση αρχίσαμε να μαζεύουμε καπάκια για να γίνουν χρήσιμα ξανά δηλαδή την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου!!

Στόχος η ευαισθητοποίηση και η συνδρομή της εκπαιδευτικής κοινότητας, με τις δικές της πολλαπλές δυνάμεις, στην κατεύθυνση της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, διασυνδέοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με την κοινωνική δράση.

Παιδιά ,γονείς και εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντας στην δράση, παρακινούμε  το σχολικό, το οικογενειακό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον, προκειμένου να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλήθος από καπάκια,  για να δοθούν με αντάλλαγμα   την εξασφάλιση αναπηρικών καροτσιών για συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

Ξεκινήσαμε να γεμίσουμε ένα μικρό καλαθάκι και με την βοήθεια των παιδιών και των γονέων και των φίλων μας καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πάνω από 25 σακιά και συνεχίζουμε δυναμικά.

    

Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοηθάνε να επιτύχουμε το στόχο μας  στην κοινή προσπάθεια για ένα καθαρότερο περιβάλλον με κοινωνική ευαισθησία.

Και μην ξεχνάτε………..

η συλλογή συνεχίζεται……!!!!!!

Ανακύκλωση μέρος 4ο .December and Be cool we are recycle in school-ETWINNING 2018-19.

Δεκέμβρης ο πιο αγαπημένος μας μήνας έφτασε! 

Είναι χαραγμένος στις ψυχές όλων μας από την παιδική μας ηλικία σαν το πιο γιορτινό όλου του χρόνου.

Αρχίσαμε τις ετοιμασίες για την ομορφότερη γιορτή του χρόνου, την γιορτή της αγάπης και της προσφοράς με διάθεση ανακύκλωσης.

Κάρτες, ημερολόγια , κατασκευές  όλα από ανακυκλώσιμα υλικά.

Kάναμε και διάφορα φύλλα εργασίας.

Χωριστήκαμε σε ομάδες ανταλλαγής καρτών.Εμείς ανήκαμε στο γκρούπ 5

 Λάβαμε πανέμορφες κάρτες από τους

TEAM     5

4th Kindergarten of Farsala, Vrtić “Šumica”ΣΕΡΒΙΑ,Kindergarten of Paralia Ofryniou, 2nd Kindergarten of Neapoli, 145th Kindergarten of Athens and 15 th Kindergarten of Patras.

αλλά και στείλαμε κάρτες στους διαδυκτιακούς μας φίλους με ξύσματα μολυβιών και κανέλες……

 

και μετά τις  αναρτούσαμε στο  padlet . 

https://padlet.com/edinadjorovic/e46can211fat  

Παρακολουθούσαμε μέσα από την πλατφόρμα και την ανταλλαγή καρτών από τις άλλες ομάδες…...στα αντίστοιχα padlet

TEAM 4

Kindergarten of Didimoticho,12th Kindergarten of Galatsi, 12th Kindergarten of Karditsa,Kindergarten of Heronia

https://el.padlet.com/maroulita186/egr7pw894sii

TEAM 3

8th Kindergarten of Neapoli Thessaloniki, José  Senent School / Senent Ibáñez S/N 46112 Masarrochos, Valencia, SPAIN, 32th kindergarten of Evosmos, 15th kindergarten of Galatsi, Dimotiko scholeio,Pano Polemidion-Karmiotissas-Perifereiako,13th kindergarten of Rethymno

https://padlet.com/gasterkat/vav3csh53hyi

TEAM 2

2nd Kindergarten of Farsala, 2nd Kindergarten of Plagiari, 2nd Kindergarten of Aliartos,Gallos Kindergarten

Μετάβαση στο padlet.com

TEAM 1

3rd Kindergarten of Rethymno, 9th Kindergarten of Ampelokipi, Kindergarten of Mesoropi, 32nd Kindergarten of Volos, 2nd Kindergarten of Almyros, Kindergarten of Sternes

https://padlet.com/alexzapgak/96594aikp877

Παρακολουθούσαμε επίσης και τα υπέροχα κολάζ με τις κάρτες από τα άλλα συνεργαζόμαστε σχολεία…

. 

Κάναμε live συνάντηση skype   με το 32 του Βόλου και μιλήσαμε και τραγουδήσαμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

The children of the 15th Kindergarten of Patras and 32th of Volos  singingChristmas songs and exchanged wishes! Thank you friends!Merry Christmas!!!!!!!

Ξετρελαθήκαμε και αυτό φαίνεται και στις ζωγραφιές μας για τις εντυπώσεις μας μετά την ζωντανή συνομιλία μας.

Επίσης  ζωγραφίσαμε συνεργατικά με το 145 Νηπιαγωγείου της Αθήνας.

15Kindergarten of Patras and 145 kindergarten of Athens

we painted together and we had a nice time.This year Santa Claus is green!!!MERRY CHRISTMAS TO ALL.
 

Στολίσαμε το δέντρο μας ένα μικρό στην τάξη μας με καραμελόχαρτα από τα γλυκίσματα που τρώγαμε κατά καιρούς

στολίσαμε επίσης κι ένα τεράστιο με παλιά κομμάτια πάζλ το οποίο βάλαμε έξω από την αίθουσα και μπορούσαν να το θαυμάσει όλη η σχολική κοινότητα.Θαυμάστε το είναι το ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας είχε θέμα και αυτή για την Ανακύκλωση. Στηριχθήκαμε  σε  υλικό που βρήκαμε στο διαδίκτυο και στη συνέχεια κάναμε την δική μας διασκευή στους ρόλους και στον αριθμό των νηπίων μας.

Ξεκίνησε η συνεργατική ιστορία που θα φτιάξουμε όλα τα σχολεία και θα συνεχίζεται από σχολείο σε σχολείο. Διαβάσαμε τα πρώτα σενάρια και τα ζωγραφίσαμε. Αναμένουμε με ανυπομονησία την δική μας σειρά…..

     

περιμένουμε επίσης με μεγάλη ανυπομονησία  κι ένα άλμπουμ που ταξιδεύει, κι αυτό από σχολείο σε σχολείο…

 

 

Happy new year my dear  colleagues!

Συννεφόλεξα ευχών  by ANNA FANOURIAKH και Σταυρούλα Αλεξίου.

Εμείς συνεχίζουμε με

RECYCLE-REDUCE-REUSE και φυσικά COOL!!!!!!!!!!!!