Διδακτικό Προσωπικό

 Διδακτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2023– 2024 είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΤΜΗΜΑ:
ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ-Νηπιαγωγός ΠΕ60

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ -Νηπιαγωγός ΠΕ60

Α1 Α2  ΠΡΩΙΝΟ
ΠΑΓΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-Νηπιαγωγός ΠΕ60-Master of Science :Ειδίκευσης Διοίκησης Εκπαίδευσης.   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ:  Πολύμερος Δημήτριος ΠΕ , Καθηγητής Αγγλικών ΠΕ06
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΓΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ -Νηπιαγωγός ΠΕ60

Master of Science :Ειδίκευσης Διοίκησης Εκπαίδευσης.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου 2022-23

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών θα γίνεται ανά τρίμηνο Δεκέμβριο -Μάρτιο-Ιούνιο και μια φορά το μήνα όταν κρίνεται απαραίτητο όπως ορίζεται από το άρθρο 14 του ΠΔ 73/2017

Η ημέρα αυτή θα είναι την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022– 2023 είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΤΜΗΜΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ -Νηπιαγωγός ΠΕ60

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- Αναπληρώτρια Νηπιαγωγός ΠΕ60

Στεργίου Μαρία -Αναπληρώτρια Νηπιαγωγός ΠΕ 60

Χρυσάνθη Κάκαλη-Φοιτήτρια ΕΣΠΑ.

Α1 ΠΡΩΙΝΟ
ΠΑΓΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-Νηπιαγωγός ΠΕ60-Master of Science :Ειδίκευσης Διοίκησης Εκπαίδευσης.   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ:  Πολύμερος Δημήτριος ΠΕ , Καθηγητής Αγγλικών ΠΕ06
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΓΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ -Νηπιαγωγός ΠΕ60

Master of Science :Ειδίκευσης Διοίκησης Εκπαίδευσης.

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου 2022-23

 

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών θα γίνεται ανά τρίμηνο Δεκέμβριο -Μάρτιο-Ιούνιο και μια φορά το μήνα όταν κρίνεται απαραίτητο όπως ορίζεται από το άρθρο 14 του ΠΔ 73/2017

Η ημέρα αυτή θα είναι την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα.

 

 

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021– 2022 είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΤΜΗΜΑ:
ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΡΜΕΛΗ-Νηπιαγωγός ΠΕ60 Α1 ΠΡΩΙΝΟ
ΠΑΓΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-Νηπιαγωγός ΠΕ60-Master of Science :Ειδίκευσης Διοίκησης Εκπαίδευσης.

 

 

  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ:  Πολύμερος Δημήτριος ΠΕ , Καθηγητής Αγγλικών ΠΕ06

 

 

 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΓΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ -Νηπιαγωγός ΠΕ60

Master of Science :Ειδίκευσης Διοίκησης Εκπαίδευσης.