Διδακτικό Προσωπικό

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021– 2022 είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΤΜΗΜΑ:
ΦΕΡΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Α1 ΠΡΩΙΝΟ
ΠΑΓΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  Α1 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΓΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ